Minilex - Lakipuhelin

Panttisaatavat ja kuittaus velkojen selvittelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myös panttisaatavat vedetään mukaan konkurssin yleiseen velkaselvittelyyn. Jos velkoja haluaa suorituksen saatavalleen panttina olevasta velallisen omaisuudesta, hänen on ilmoitettava pesänhoitajalle tiedot saatavastaan sekä selvitys panttioikeudestaan. Ilmoitus panttisaatavasta tulee tehdä saatavien valvonnalle asetetussa määräajassa tai, jos velkoja sitä aikaisemmin ryhtyy toimiin pantin muuttamiseksi rahaksi, hyvissä ajoin ennen toimiin ryhtymistä. Jos toimiin pantin muuttamiseksi rahaksi on ryhdytty ennen konkurssin alkamista, saatava ja tiedot panttioikeudesta on ilmoitettava viipymättä konkurssin alettua. Samoin on toimittava vierasvelkapanttauksen osalta. Vierasvelkapanttaus tarkoittaa sitoumusta, jossa pantinantaja antaa omaisuuttaan pantiksi velkojalle vakuudeksi toisen henkilön velvoitteen suorittamisesta.

Lisäksi velkojan, joka haluaa käyttää saatavansa kuittaukseen velalliselle maksettavaa velkaansa vastaan, on annettava pesänhoitajalle konkurssilain mukainen selvitys kuittaukseen käytettävästä saatavasta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa