Minilex - Lakipuhelin

Pätemättömyyteen vetoaminen ja siihen oikeutetut


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Sopimuksen tai sen ehdon pätemättömyyteen on pääsääntöisesti vedottava kohtuullisen ajan kuluessa pätemättömyysperusteen havaitsemisesta. Kohtuullista aikaa ei ole tarkasti määritelty lainsäädännössä tai tuomioistuinten oikeuskäytännössä, vaan se määräytyy tapauskohtaisesti. Sopimusosapuolen on kuitenkin syytä vedota pätemättömyysperusteeseen mahdollisimman nopeasti, jotta oikeutta vedota pätemättömyyteen ei menetetä.

Tilanteesta riippuen pätemättömyyteen voi vedota joko jokainen, jonka oikeutta sopimus koskee tai se, jonka oikeutta sopimusrikkomus koskee. Esimerkiksi molemmat osapuolet voivat vedota muotovirheeseen pätemättömyysperusteena. Joskus jopa sivullisella voi olla oikeus vedota sopimuksen pätemättömyysperusteeseen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa