Minilex - Lakipuhelin

Pätemättömyysperusteena pakottaminen sopimukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustieteessä käytetään termiä lievä pakko puhuttaessa sellaisesta pakottamisesta, missä ei ole käytetty väkivaltaa eikä uhattu henkeä tai terveyttä. Mikäli osapuoli on oikeudenvastaisesti pakotettu sopimukseen käyttämättä edellä mainittuja keinoja, ei sopimus sido pakotettua. Edellytyksenä on, että vastapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää pakottamisesta.

Suurin ero suhteessa niin sanottuun törkeään pakkoon on siinä, että törkeän pakon tapauksessa sopimus ei sido, vaikka hyötyvä osapuoli olisi ollut perustellusti vilpittömässä mielessä eli hänen ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää pakottamisesta.

Tärkeää on huomata, että sitomattomuuden edellytyksenä on lisäksi oikeudenvastaisuus. Pakottamiskeinojen tulee toisin sanoen olla oikeudenvastaisia. Niinpä esimerkiksi uhkaus laillisiin perintätoimiin ryhtymisestä ei ole oikeudenvastaista, sillä osapuolella luonnollisesti on niihin oikeus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa