Minilex - Lakipuhelin

Pätemättömyysperusteena kunnianvastaiset ja arvottomat olosuhteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksi käytännön oikeuselämässä eniten esiintyvistä erilaisiin väärinkäytöksiin liittyvistä pätemättömyysperusteista on yleissäännöksen muodossa lainsäädännössämme oleva oikeustoimen pätemättömyys kunnianvastaisten ja arvottomien olosuhteiden takia. Tämän pätemättömyysperusteen mukaan oikeustoimi, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, on pätemätön, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota tähän oikeustoimeen, ja sen johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.

Edellytys tosiasiallisesta tiedosta

Erotuksena moniin muihin pätemättömyysperusteisiin, kunnian vastaisiin ja arvottomiin olosuhteisiin vetoavan on tullut aidosti olla selvillä olosuhteista, jotka aiheuttavat pätemättömyysperusteen käsillä olon. Pelkästään se, että osapuolen olisi pitänyt tietää kunnian vastaisista ja arvottomista olosuhteista, ei ole riittävä tämän pätemättömyysperusteen kohdalla.

Mitä voidaan pitää kunnian vastaisina ja arvottomina olosuhteina?

Kunnian vastaiset ja arvottomat olosuhteet pätemättömyysperusteena voivat tulla kyseeseen monissa eri tilanteissa. On usein mahdollista, että tilanteissa, joissa muiden pätemättömyysperusteiden tunnusmerkistö ei aivan täyty, voi oikeustoimi kuitenkin olla pätemätön sen johdosta, että olosuhteiden katsotaan olevan kunnian vastaiset ja arvottomat.

Yleisesti kunnian vastaisten ja arvottomien olosuhteiden käsillä oloa aletaan selvittämään vertaamalla siihen, että mikä on ylipäätään katsottu hyväksyttäväksi menettelyksi sopimusoikeudellisessa lainsäädännössämme. Vastaavasti tehtyä oikeustoimea voidaan verrata kyseessä olevalla alalla vallitsevaan sopimuskäytäntöön. Mikäli se poikkeaa tästä merkittävästi ilman perusteltua syytä, voi pätemättömyysperuste tulla kyseeseen. Lisäksi voidaan verrata oikeustoimea ja sen tekemisessä vallinneita olosuhteita erilaisiin kyseisellä alalla vallitseviin tapoihin ja ohjeisiin ja siten arvioida, onko oikeustoimi niihin nähden katsottava yleisesti hyväksyttäväksi.

Käytännön esimerkkejä kunnian vastaisista ja arvottomista olosuhteista

Kunnian vastaisia ja arvottomia olosuhteita pätemättömyysperusteena on varsin laajasti sovellettu tilanteissa, joissa toisella osapuolella on ollut toista osapuolta selkeästi laajempi tietämys olosuhteista, jotka ovat vaikuttaneet oikeustoimen tekemiseen. Laajemmat tiedot omaava on tällöin ollut tietoinen toisen osapuolen heikommista tiedoista, mutta ei ole ilmoittanut tätä oikeustoimeen ryhtyneelle toiselle osapuolelle. Vastaavasti myös tilanteissa, joissa toinen osapuoli erehtyy ja tästä tietoinen ei ilmoita virheestä erehtyneelle ja käyttää tilannetta hyväkseen, pätemättömyysperuste voi tulla kyseeseen. Ylipäätään toisen osapuolen virheellinen käsitys oikeustoimen tekemiseen liittyvistä asioista ja sen hyväksi käyttäminen voi tulla kyseeseen pätemättömyysperusteena. Esimerkiksi toinen osapuoli voi luulla ostamaansa asiaa huomattavasti arvokkaammaksi, kuin se todellisuudessa on ja tästä tietoinen osapuoli ei huomata asiasta, vaan käyttää toisen osapuolen erehdystä hyväkseen.

Pätemättömyysperusteen laajasta soveltamisalasta kertoo myös se, että kunnian vastaiset ja arvottomat olosuhteet pätemättömyysperusteena voivat tulla kyseeseen myös tilanteissa, joissa toinen osapuoli ei täysin ymmärrä esimerkiksi sairautensa, ikänsä tai päihtymyksensä johdosta sitä, mihin on ryhtymässä. Tässä ei siis edellytetä sitä, että toinen osapuoli olisi oikeustoimikelvoton, vaan ainostaan ehkä lähellä sitä, jolloin kunnian vastaiset ja arvottomat olosuhteet voivat tulla pätemättömyysperusteena kyseeseen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa