Minilex - Lakipuhelin

Päätösvalta avoimessa yhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätösvalta avoimessa yhtiössä on kaikilla yhdessä sekä jokaisella erikseen. Jokaisella yhtiömiehellä on siis oikeus hoitaa yhtiön asioita myös itsenäisesti ilman toisten yhtiömiesten myötävaikutusta.

Tämä oikeus ei kuitenkaan ole absoluuttinen, sillä yhtiömiehen oikeutta hoitaa itsenäisesti yhtiön asioita rajoittaa vastuunalaisilla yhtiömiehillä oleva kielto-oikeus. Kielto-oikeus tarkoittaa sitä, että yhtiömiehellä on oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä aikomaansa toimenpiteeseen. Kielto-oikeus on ainoastaan sellaisilla yhtiömiehillä, joilla on oikeus hallinnoida yhtiötä. Äänettömällä yhtiömiehellä ei siis ole kielto-oikeutta, ellei siitä ole erikseen määrätty. Kielto-oikeutta ei lisäksi ole sellaisissa asioissa, joista on yhtiösopimuksen mukaisesti päätetty yhtiömiesten kokouksessa. Kielto-oikeus voi kohdistua vain yksittäiseen toimenpiteeseen, ei yhtiömiehen toimintaan yleensä.

Jos kyseessä on toimenpide, joka on yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumaton, tarvitaan kuitenkin pääsääntöisesti kaikkien yhtiömiesten suostumus. Jos johonkin toimenpiteeseen yhtiösopimuksen mukaan vaaditaan useamman kuin yhden yhtiömiehen suostumus, mutta joku heistä on sairauden tai poissaolon vuoksi estynyt antamasta suostumustaan, yhtiömies saa suorittaa toimen siinä tapauksessa, että se on kiireellinen ja yhtiön oikeuden turvaamiseksi tai sitä uhkaavan vahingon torjumiseksi välttämätön.

Jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Tätä oikeutta voidaan kuitenkin yhtiösopimuksessa muokata siten, että oikeus edustaa yhtiötä on esimerkiksi kahdella yhtiömiehellä yhdessä taikka siten, että oikeus edustaa yhtiötä poistetaan yhdeltä tai useammalta yhtiömieheltä.

Henkilöyhtiölaki on pääsääntöisesti tahdonvaltainen. Yhtiömiehet voivat siis sopia siitä poikkeavasti yhtiösopimuksessa. Mikäli yhtiösopimuksessa ei ole muuta sovittu, toimitaan siten kuin laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä sanotaan. Jos sinulla on vielä kysymyksiä liittyen päätösvaltaan avoimessa yhtiössä, ota yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa