Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan johdon ja jäsenen vahingonkorvausvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan ja selvitysmiehen on korvattava vahinko, jonka he ovat toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet osuuskunnalle. Lisäksi korvausvastuu syntyy, mikäli jäsenelle tai muulle taholle on aiheutunut vahinkoa sen johdosta, että osuuskuntaa koskevaa lakia tai osuuskunnan sääntöjä on rikottu.

Osuuskunnan jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän myötävaikuttamalla lain tai sääntöjen rikkomiseen tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta on aiheuttanut osuuskunnalle, jäsenelle tai muulle henkilölle.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, mikäli korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahinkoa kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, on tuomittava täysi korvaus, ellei korvausta erityisistä syistä alenneta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »