Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiöoikeudellisen korvausvastuun sovittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sovittelu on yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate, joka tulee sovellettavaksi myös yhtiöoikeudellisessa korvausvastuussa. Näin ollen myös osakeyhtiössä yhtiöoikeudellisessa asemassa toimivien henkilötahojen vahingonkorvausvastuuta on mahdollista sovitella.

Kohtuusperusteinen sovittelu voi tulla kysymykseen, mikäli korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsijän varallisuusolot ja muut olosuhteet. Tahallisesti aiheutetusta vahingosta on kuitenkin suoritettava täysi korvaus, jollei korvausta erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa.

Sovittelu perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Yhtiöoikeudellisessa ympäristössä sovittelutarpeeseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että taloudelliset riskitekijät ovat suuret ja pienikin tuottamusaste voi johtaa suuriin liiketoiminnallisiin tappioihin. Myös yhtiön johtajilla olevat kattavat vastuuvakuutukset saattavat vaikuttaa sovitteluun sitä vähentävästi.

Lisäksi sovittelussa kiinnitetään huomioita siihen, onko vahingon kärsijän puolelta myötävaikutettu vahinkoon johtaneeseen tekoon. Mikäli näin on, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella. Tällöin sovitteluun vaikuttavat vahingon kärsijän tiedot ja kokemus sekä se, kuinka laajaa toimintaa vahinkoa kärsineeltä olisi vaadittu vahingon välttämiseksi. Vastuuta vähentävät myös vahinkoon vaikuttaneet tekoon kuulumattomat seikat. Niitä voivat olla esimerkiksi lainsäädännön muutokset sekä erityisen poikkeukselliset taloussuhdanteet.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa