Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiöoikeudellisen korvausvastuun jakaantuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli osakeyhtiössä yhtiöoikeudellisessa asemassa toimivat henkilöt ovat yhdessä aiheuttaneet vahingon, korvausvelvolliset vastaavat vahingosta yhteisvastuullisesti suhteessa vahingon kärsijään. Vahinkoa kärsinyt voi siis pääsääntöisesti vaatia keneltä tahansa korvausvelvolliselta korvauksen täyttä määrää. Kuitenkin se, jota ei ole tuomittu maksamaan täyttä korvausta, vastaa vain tuomitusta määrästä.

Korvaus jaetaan korvausvelvollisten kesken ottaen huomioon kunkin syyllisyys, vahinkotapahtumasta saatu etu ja muut seikat. Vastuu jakautuu pääluvun mukaan, jolleivät olosuhteet muuta edellytä. Se, joka on maksanut vahingonkorvausta yli oman osuutensa, on oikeutettu saamaan kultakin muulta korvausvelvolliselta määrän, jonka hän on muiden osalta maksanut. Mikäli joku on maksukyvytön tai hänen oleskelupaikkansa on tuntematon, kunkin muista korvausvelvollisista on maksettava osuutensa vajauksesta.

Tahallisesti teon aiheuttaneen henkilön tulee pääsääntöisesti kantaa suurempi osa vastuusta kuin sen, joka on ainoastaan syyllistynyt valvontavelvollisuuden laiminlyöntiin. Vastuun jakautumista voidaan arvioida samalla tavalla aktiivisesti toimineen ja vähemmän aktiivisesti toimineen henkilötahon välillä. Mikäli joku vastuussa olevista on hyötynyt päätöksen tekemisestä, hänen on pääsääntöisesti osallistuttava vahingonkorvauksen suorittamiseen vähintään saamansa hyödyn määrällä. Myös toisten henkilöiden painostaminen tai oman edun tavoittelu aiheuttavat suuremman korvausvelvollisuuden.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa