Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön ylemmän toimielimen määräys, päätöksenteon siirtäminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Osakeyhtiön toimielimet muodostavat hierarkkisen järjestelmän, jossa ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous. Sitä seuraavat mahdollinen hallintoneuvosto, hallitus sekä alimpana yhtiön toimitusjohtaja. Kullakin johtoelimellä on myös itsenäinen valta ja vahingonkorvausvastuu tietyistä tehtävistä.

Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö sallii päätöksenteon siirtämisen yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluva asia voidaan saattaa yhtiökokouksen päätettäväksi, ja hallitus voi yksittäistapauksessa tai yhtiömääräyksen nojalla tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Mikäli osakeyhtiön ylempi johtoelin ottaa päätettäväkseen tällaisen alemmalle johtoelimelle kuuluvan asian, myös vastuu päätöksestä siirtyy pääsääntöisesti ylemmälle johtoelimelle. Päätöksen tekemiseen velvollisen johtoelimen vastuu ei kuitenkaan rajoitu silloin, kun siirron tarkoituksena on siirtää muuta kuin yleistoimivaltaan kuuluva asia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »