Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen: Valinnan virheellisyys ja valittavan suostumus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön toimitusjohtajuus sekä hallituksen jäsenyys perustuvat vapaaehtoisuudelle. Näiden tehtävien hoitaminen edellyttää valittavan henkilön omaa suostumusta, joka on mahdollista antaa myös vapaamuotoisesti. Mikäli hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on valittu tehtäväänsä virheellisesti, ja tehtävään valittu on siitä huolimatta ottanut tehtävän vastaan, vastuu toiminnasta määräytyy samoin kuin laillisesti tehtävään valitulla henkilöllä. Jos valintapäätös on sen sijaan tehty vastoin tehtävään valitun omaa tahtoa, sillä ei ole lainkaan oikeusvaikutuksia kyseiseen henkilöön nähden.

Pelkkä muodollinen tai osittainen toimiminen osakeyhtiön toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä ei ole mahdollista, vaan suostumus tulee antaa kaikkien hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen. Näin ollen myös korvausvastuu määräytyy kaikkien tehtävän hoitamista edellyttävien velvoitteiden täyttämisestä, ei vain suhteessa osittaisten tehtävien hoitamiseen.

Toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä ei voi toimia oikeushenkilö, alaikäinen, konkurssissa oleva, eikä henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Yhtiön johtotehtävissä toimimisen saattaa estää myös liiketoimintakielto. Mikäli henkilö on valittu toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävään mainituista rajoituksista huolimatta, hän saattaa kuitenkin joutua korvausvastuuseen toimistaan. Vahingonkorvausvelvollisuus voi koskea myös tehtävään kelpaamattoman henkilön valinneita tahoja, jos he ovat toimineet asiassa tuottamuksellisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa