Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön tilintarkastus on pakollinen toimitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiössä on vuosittain toimitettava tilintarkastus. Tämän suorittamiseksi on yhtiölle valittava tilintarkastaja. Velvollisuus suorittaa tilintarkastus ei kuitenkaan koske aivan pienimpiä osakeyhtiöitä. Nimittäin sellaiset yhtiöt, joiden toiminnassa enintään yksi seuraavista kriteeriestä täyttyy kuluneella ja sitä edeltävällä tilikaudella: Taseen loppusumma on vähintään 100000, liikevaihto tai muu tulos on vähintään 200000e ja yhtiöllä on palveluksessaan keskimäärin vähintään kolme henkilöä. Tämän lisäksi julkisia osakeyhtiöitä, konserneja ja aivan suurimpia osakeyhtiöitä on säännelty vielä normaalia tiukemmin kirjanpitovelvollisuuden osalta.

Yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Esimerkiksi hallituksen päätös ei siis ole riittävä. Mikäli tilintarkastajia on valittava useita, voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä, että joku tai jotkut heistä valitaan muussa järjestyksessä. Yksi voidaan esimerkiksi valita yhtiökokouksessa ja delegoida hallituksen tehtäväksi esimerkiksi varatilintarkastajan valinta. Kaikkia tilintarkastajia ei voida kuitenkaan valita muussa järjestyksessä kuin yhtiön yhtiökokouksessa.

Tietyissä tilintarkastuslaissa tarkoitetuissa tapauksissa yhtiölle ei ole velvollisuutta valita yhtiölle tilintarkastajaa. Nämä tapaukset liittyvät nimenomaan alussa mainittuun pienimuotoiseen toimintaan. Mikäli yhtiölle tulee määrätä varatilintarkastaja, valitaan tämä samoin kuin varsinainen tilintarkastaja. Yleensä varatilintarkastajasta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Varatilintarkastajaa koskevat samat määräykset kuin varsinaista tilintarkastajaa.

Mikäli yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole valittava tilintarkastajaa, tulee yhtiökokouksen kuitenkin valita yhtiölle tilintarkastaja, mikäli osakkeenomistajat joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa, tai siinä yhtiökokouksessa jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä, vaativat. Toisin sanoen osakkeenomistajien vähemmistö voi vaatia tilintarkastajan valitsemista koska tahansa myös pienimmissä yhtiöissä, joiden ei lain mukaan muuten tarvitsisi tilintarkastajan valintaa edes harkita.

Mikäli yhtiökokous ei valitse tilintarkastajaa, määrää tilintarkastajan aluehallintovirasto osakkeenomistajan hakemuksesta. Tämä säännös toimii eräänlaisena takaporttina tilanteessa, jossa osakeyhtiö heittäytyy passiiviseksi osakkeenomistajien vähemmistön vaatimuksen suhteen. Lisätietoja osakeyhtiön tilintarkastuksesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa