Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön tilintarkastajan toimikausi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Useimmissa osakeyhtiöissä aivan pienimpiä yhtiöitä lukuunottamatta on valittava tilintarkastaja. Tilintarkastajan on nimensä mukaisesti tarkistettava yhtiön tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto tilikauden lopuksi. Tilintarkastajaa koskevat kriteerit liittyvät pääosin tilintarkastajan täysvaltaisuuteen, mutta suurimmissa yhtiöissä, konserneissa ja julkisissa osakeyhtiöissä tilintarkastajan tulee lisäksi olla nimikkeeltään niin sanottu KHT-tilintarkastaja. Seuraavaksi syvennymme lähemmin tilintarkastajan toimikauteen liittyvään sääntelyyn.

Tilintarkastajan toimikausi on yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi jatkuva. Toisin sanoen, niin kauan kuin yhtiökokous ei päätä vaihtaa tilintarkastajaa, säilyy sama tilintarkastaja toimeensa valittuna. Luonnollisesti tilintarkastaja voidaan koska tahansa yhtiökokouksen päätöksellä kuitenkin vaihtaa. Julkisessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Oletus on siis, että tilintarkastaja tulee valita vuosittain uudelleen. Mikään ei estä valitsemasta samaa tarkastajaa aina uudestaan.

Tilintarkastajan toimikaudesta on mahdollista määrätä yhtiöjärjestyksessä toisin. Toimikausi siis julkisessa osakeyhtiössä päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty taikka uutta tilintarkastajaa valittaessa toisin päätetty. Yhtiökokous voi siis päättää halutessaan tilintarkastajan toimikauden jatkuvan toistaiseksi.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön tilintarkastajaan sovelletaan tilintarkastuslain erityissäännöksiä. Näissä säännöksissä on rajoitettu tilintarkastajien riippumattomuuden turvaamiseksi toimikausien enimmäisaikaa. Tilintarkastuslain mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja on siten vaihdettava mainituissa yhtiöissä viimeistään seitsemännen vuoden jälkeen valinnasta.

Tilintarkastaja voi seitsemän vuoden enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen yhteisön tilintarkastukseen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, mainittua rajoitusta ei sovelleta yhteisöön. Tällöin riittää, että päävastuulliseen tilintarkastajaan sovelletaan toimikausien enimmäisaikaa koskevaa säännöstä. Tämä johtuu siitä, että tilintarkastusyhteisöön kuuluu nimensä mukaisesti useita eri tilintarkastajia.

Tilintarkastusta koskeva sääntely on siis ankaraa lähinnä julkisia osakeyhtiöitä koskien, johtuen niiden korostetusta julkisesta intressistä ja siten myös tilintarkastajan laajemmasta riippumattomuusvaatimuksesta. Lisätietoja osakeyhtiön tilintarkastajan toimikaudesta saat lakipuhelimeen soittamalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa