Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön tilintarkastajaksi kelpaava henkilö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastaja on pakollinen sellaisissa osakeyhtiöissä, joissa toiminta ylittää tilikaudella ja sitä edeltävällä tilikaudella seuraavista raja-arvoista vähintään kaksi. Yhtiön taseen loppusumma on vähintään 100000e, yhtiön liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on vähintään 200000e, ja palveluksessa on vähintään kolme henkilöä. Tätä pienempien osakeyhtiöiden ei tarvitse valita tilintarkastajaa, mutta ne voivat niin halutessaan kuitenkin tehdä. Koska tilintarkastaja ei ole osakeyhtiölle mikään harvinaisuus, ellei yhtiön toiminta ole aivan vähäistä, on myös tärkeää olla tietoinen tilintarkastajalle asetettavista vaatimuksista.

Osakeyhtiön tilintarkastajana voi toimia henkilö, joka ei ole vajaavaltainen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa taikka jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Toisin sanoen mitään varsinaisia vaatimuksia asiantuntevuudelle tai kokemukselle ei laki määritä. Tilintarkastajan tulee siis ennen kaikkea olla vastuussa teoistaan, myös taloudellisesti, sillä tilintarkastajakin voi joutua tekemistään virheistä taloudelliseen vastuuseen. Mikäli tilintarkastajaksi on valittu yksi tai useampi luonnollinen henkilö, on vähintään yhdellä heistä oltava asuinpaikka ETA-valtiossa. Säädöksellä pyritään myös estämään tilintarkastajan mahdollisuuksia toimia asemassaan ilman taloudellista vastuuta mahdollisesti tekemistään virheistä.

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, on tämän ilmoitettava tilintarkastettavalle yhtiölle, kenellä tilintarkastusyhteisössä työskentelevällä tilintarkastajalla on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Päävastuullisella tilintarkastajalla tulee olla vähintään sama kelpoisuus kuin tilintarkastusyhteisöllä. Tilintarkastusyhteisöä koskeva sääntely on siis tietyssä mielessä yksittäistä tilintarkastajaa ankarampaa. Toisaalta tilanteessa, jossa yhtiön tulee valita myös varatilintarkastaja, on tilintarkastusyhteisö huomattavan kätevä, sillä tarvetta varatilintarkastajan valitsemiselle erikseen ei ole.

Tietyissä tapauksissa yhtiön on valittava tilintarkastajakseen KHT-tilintarkastaja. Tämä tulee yksityisessä osakeyhtiössä tehdä tapauksessa, jossa seuraavista ehdoista täyttyy vähintään kaksi: yhtiön taseen loppusumma ylittää 25 miljoonaa euroa, yhtiön liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 miljoonaa euroa tai yhteisön taikka säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä. Julkisessa osakeyhtiössä on aina vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä konsernin osalta, tulee emoyhtiölle valita myös KHT-kelpoisuudet täyttävä tilintarkastaja. Tällöin tytäryhtiöllä on oltava vähintään yksi emoyhtiön tilintarkastajista.

Jos osakeyhtiön ei valitse tilintarkastajaa, vaikka sen tulisi näin tehdä toimintansa laajuuden, tai vaikkapa yhtiöjärjestyksen perusteella, voi aluehallintovirasto tai myös Patentti- ja rekisterihallitus määrätä yhtiölle tilintarkastajan. Tällöin yhtiötä ja sen hallitusta on kuultava aiheesta, mutta viimekätinen päätösvalta on viranomaisilla. Luonnollisesti sekä aluehallintoviraston, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen voi myös riitauttaa, mutta se ei siltikään poista tilintarkastajan valintaa ja toimeensa asettamista sillä aikaa, kun hallinto-oikeuden tuomiota odotetaan. Tilintarkastaja voidaan myös erottaa toimestaan, jopa kesken toimikauden. Erottamisen suorittaa se, joka tilintarkastajan on alunperin valinnutkin. Jos erottaminen tapahtuu kesken tilikauden, tulee keskuskauppakamarille tehdä selvitys erottamisesta ja sen syistä.

Tilintarkastusvelvollisuus siis koskettaa suurinta osaa osakeyhtiöistä, joka lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella. Olennaista tällöin käytännössä on vain valita tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja asianmukaisesti ja ajallaan. Näin välttyy ainakin aluehallinnon tai muiden viranomaisten interventioilta. Tärkeää on myös seurailla yhtiön toiminnan kehitystä ja osata reagoida ajoissa, mikäli näyttää siltä, että toiminta asettuu tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvojen ylittävälle tasolle. Lisätietoja aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa