Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön osakkaan rajoitettu vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön tunnusomaisena piirteenä pidetään sitä, etteivät sen osakkaat ole vastuussa yhtiön veloista tai muistakaan sitoumuksista. Osakkaiden rajoitettu vastuu on pääsääntö, ja osakkaat ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista vain poikkeuksellisesti. Rajoitettu vastuu tarkoittaa sitä, että osakkaan vastuu rajautuu siihen pääomaan jonka hän on sijoittanut yhtiöön, eli toisin sanoen hänen omistamiensa osakkeiden arvoon. Osakeyhtiön velkojen maksuun voidaan tavallisesti siis käyttää vain yhtiöön sijoitettua osakepääomaa. Osakkaan rajoitetun vastuun etuna on se, että omistuksen ja johdon eriytyminen on helppoa, kun omistajat tietävät aina vastuunsa ylärajan. Rajoitettu vastuu myös parantaa yhtiöosuuksien markkinoiden toimivuutta, kun sijoittajan riski on tarkasti rajattu. Rajoitettu vastuu vähentää myös osakkaanomistajien tarvetta valvoa toisiaan. Lisäksi rajoitetun vastuun järjestelmässä sijoitusten hajauttamisella voidaan ennestään pienentää sijoittajan riskiä.

Tosiasiassa pienten tai vasta aloittelevien osakeyhtiöiden lainanantajat vaativat lisävakuuksia varmistaakseen velan takaisinmaksun. Tällöin yhtiön osakkaat saattavat lupautua lainan takaajiksi, jolloin syntyy henkilökohtainen vastuu näistä veloista. Osakas voi myös osakeyhtiölain mukaan joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos hän on myötävaikuttanut osakeyhtiölain tai –järjestyksen rikkomiseen, ja näin on aiheuttanut vahinkoa osakkaalle, yhtiölle tai sivulliselle. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tahallisuutta tai huolimattomuutta. Jos vahinko on aiheutunut osakkaan lähipiiriin kuuluvan henkilön eduksi tehdystä toimesta, katsotaan sen aiheutuneen huolimattomuudesta, ellei osakas näytä toimineensa huolellisesti. Lisää tietoa osakeyhtiön osakkaan vastuusta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa