Minilex - Lakipuhelin

Konserni ja sen perustamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä. Määräysvalta muodostuu yleensä silloin, kuin yrityksellä on yli 50 prosentin äänivalta omistamastaan toisesta yrityksestä.  Määräysvalta muodostuu myös silloin, jos yrityksellä on oikeus nimittää enemmistö toisen yrityksen hallituksesta tai vastaavasta toimielimestä tai jos toinen yritys tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yrityksiä johdetaan yhteisesti. Kun edellä mainittu määräysvalta syntyy, voidaan katsoneen samalla konsernisuhteen perustuneen. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi jos samat henkilöt perustavat useamman yhtiön, joihin heillä on määräysvalta tai jos isompi yhtiö sijoittaa paljon omaisuutta pienempiin yhtiöihin, jolloin se pääsee määräävään asemaan. Emoyhtiö tytäryhteisöineen muodostaa konsernin. Konserni on mahdollista perustaa myös yhtiön jakaantuessa kahdella tavalla. Joko jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu (kokonaisjakautuminen) taikka osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle (osittaisjakautuminen).

 

Osakeyhtiölain mukaan jos osakeyhtiöllä on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yhteisössä tai säätiössä, osakeyhtiö on emoyhtiö ja määräysvallassa oleva on tytäryhteisö. Osakeyhtiöllä on määräysvalta toisessa yhteisössä tai säätiössä myös silloin, kun osakeyhtiöllä yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa taikka tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta siinä.

Rahoituksellisia hyötyjä konsernisuhteesta on esimerkiksi se, että tappiollinen tytäryhtiö voi pysyä pystyssä emoyhtiön myöntämän pääomalainan turvin. Tytäryhtiö voi esimerkiksi tehdä tappiollista tuotekehitystä pääomalainan avulla tai liiketoimintaansa käynnistävä tytäryhtiö voi tehdä suuria investointeja pääomalainan avulla. Tyypillisesti suuryritykset ovat konserneja.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa