Minilex - Lakipuhelin

Konsernin rakenne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konserniksi kutsutaan kahden tai useamman yrityksen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräämisvalta yhdessä tai useassa tytäryrityksessä. Nämä emoyhtiöt yhdessä tytäryhtiöineen muodostavat konsernin. Konserniin kuuluvat yritykset voivat olla kotimaisia tai ulkomaisia yhteisöjä tai säätiöitä.

Määräysvallan omaavaa yhtiötä kutsutaan konsernissa emoyhtiöksi. Niitä yhtiöitä, joihin tämä määräysvalta kohdistuu, kutsutaan emoyhtiön tytäryhtiöiksi. Joskus konserniin voi kuulua myös sisaryhtiöitä, joilla tarkoitetaan emoyhtiön välittömiä tytäryhtiöitä suhteessa keskenään. Nämä sisaryhtiöt ovat keskenään samassa asemassa, emoyhtiön määräysvallan alaisia. Konsernijohtajalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii konsernin emoyhtiön toimitusjohtajana. Alakonserni on puolestaan erillinen konserni, jonka emoyhtiö on jonkin toisen konsernin tytäryhtiö. Alakonsernin emoyhtiö toimii siis yhtäaikaisesti kahdessa konsernissa, mutta nämä kaksi konsernia ovat keskenään erilliset eikä niillä ole keskinäistä suhdetta.

Määräysvallalla tarkoitetaan sitä, että osakeyhtiöllä on yksinään, yhdessä tytäryhteisöidensä kanssa tai tytäryhteisöillä keskenään on tietty asema suhteessa kohdeyritykseen. Määräysvalta muodostuu ensinnäkin silloin, kun yritys omistaa yli puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä, eli hallitsee äänivaltaa kohdeyrityksessä. Toiseksi määräysvalta voi syntyä, jos yrityksellä on valta päättää kohdeyrityksen hallituksen ja muiden toimielinten jäsenten nimityksistä. Kolmanneksi määräysvalta muodostuu, jos yritys tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yrityksiä johdetaan yhteisesti. Tämän viimeisen kohdan tulkinta on hieman avoimempaa kuin kahden edellisen edellytyksen, joten määräysvalta voi ilmetä muillakin perusteilla kuin äänivallan tai päätösvallan perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa