Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön hallituksen tehtävät ja toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallitus on pakollinen osakeyhtiön toimielin ja se hoitaa yhtiössä monia tehtäviä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön sisäisestä hallinnosta sekä edustaa yhtiötä. Hallituksen tehtävänä on myös toimeenpanna yhtiökokouksen päätökset.

Hallituksen on kuitenkin toiminnassaan ottaa huomioon osakeyhtiölain määräykset menettelytavoista, kuten osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu. Yhdenvertainen kohtelu siten edellyttää, että hallitus ei saa panna täytäntöön päätöstä, joka saattaa aiheuttaa joillekin osakkeenomistajille etua muiden omistajien kustannuksella. Yhtiökokous voi lisäksi antaa hallitukselle toimintaohjeita tehtävien hoitamiselle, mutta ne eivät ole sitovia.

Hallituksen tärkeänä tehtävänä on siis hallinnosta huolehtiminen ja yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen. Tämä tarkoittaa muun muassa sen varmistamista, että yhtiön varainhoito ja kirjanpito on järjestetty asianmukaisella tavalla. Kirjanpidon lainmukaisuudesta vastaa kuitenkin toimitusjohtaja, joka taas on vastuussa hallitukselle. Hallitus on vastuussa tehtävien järjestämisestä, ei niiden toteuttamisesta. Jos yhtiössä ei kuitenkaan ole toimitusjohtajaa, tämän tehtävät, kuten yhtiön juokseva hallinto, kuuluvat hallitukselle.

Hallituksen ja muidenkin yhtiön toimijoiden tehtävien jakoa voidaan luonnehtia myös toimivallan käsitteellä. Hallituksen toimivalta on yleistä toimivaltaa. Tällä toimivallalla hallitus voi siirtää yleiseen toimivaltaansa kuuluvan asian yhtiökokouksen ratkaistavaksi. Hallitus voi päinvastoinkin yleistoimivaltansa nojalla ottaa päätettäväkseen toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvan tehtävän yhtiöjärjestyksen nojalla. Tällöin yhtiöjärjestyksessä on oltava tällainen määräys.

Kuten edellä on kuvattu, hallitus voi saattaa toimivaltaansa kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Tällainen tehtävän siirtäminen ei edellytä yhtiöjärjestyksen määräystä. Jos määräystä ei ole yhtiöjärjestyksessä ei kuitenkaan ole tällaista määräystä, yhtiökokouksella ei ole velvollisuutta päättää sille siirretystä asiasta. Mikäli yhtiökokous päättää asiasta, hallitus ei ole vastuussa päätöksestä johtuvasta mahdollisesta vahingosta, mutta se silti vastaa päätöksen täytäntöönpanosta tehtävien jaon mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei saa panna täytäntöön päätöstä, joka on lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. On vielä huomattava, että osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa, vaikka tällaisesta ei olisi määräystä yhtiöjärjestyksessä.

Lakimiehemme kertovat lisää osakeyhtiön hallituksen tehtävistä ja toimivallasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]