Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiö yritysmuotona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomalainen osakeyhtiö voi olla joko yksityinen (Oy) tai julkinen (Oyj). Näiden yhtiöiden suurin ero on, että yksityisen osakeyhtiön arvopapereilla ei voi käydä kauppaa arvopaperipörssissä. Osakeyhtiö on omistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy sen rekisteröimisellä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Rekistöröityessään yhtiön täytyy täyttää perustamisilmoitus, jolla on mahdollista samalla kertaa ilmoittautua myös Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin.

Osakeyhtiön etuna muihin yhtiömuotoihin verrattuna on etenkin se, että sen osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osakeyhtiön vastuista ja muista velvoitteista. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin toisinaan määrätä osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja osakeyhtiölle tai muista tämänkaltaisista vastuista. Varsinkin pienemmissä yhtiöissä osakkeenomistajat saattavat joskus ottaa yhtiön lainoja vastuulleen antamalla yhtiön lainan vakuudeksi esimerkiksi henkilötakauksen pankille.

Osakeyhtiöllä on aina osakepääoma, joka on niin sanottua sidottua pääomaa eli sitä ei voi jakaa osinkona osakkeenomistajille.  Yksityisen osakeyhtiön minimipääomavaatimus poistui vuonna 2019, joten tällaisen yhtiön vähimmäispääoma on nykyisin 0 euroa. (aiemmin 2 500 euroa) Julkisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on osakeyhtiölain muutoksen jälkeen edelleen 80 000 euroa.

Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, on osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Pääsäännön mukaan päätökset yhtiökokouksessa tehdään osakkeenomistajien antamien äänten enemmistöllä. Lähtökohtaisesti kaikki osakkeet antavat yhtäläisen oikeuden päätösvallan käyttämiseen yhtiökokouksessa. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan epäoikeutettua etua osakkeenomistajalle tai muulle muiden osakkeenomistajien tai yhtiön kustannuksella.

Siirtämällä toiminta osakeyhtiöön voidaan rajoittaa henkilökohtaista vastuuta esimerkiksi yhtiön veloista; tämä on usein suurin syy osakeyhtiömuodon valintaan. Elinkeinonharjoittaja voi myös haluta harjoittaa yritystoimintaa yhdessä muiden henkilöiden kanssa. Osakeyhtiötä koskee myös erilainen verotus kuin yksityishenkilöä, ja tämä mahdollinen veroetu on yksi selitys yhtiömuodon suosiolle.

Osakkeet ovat tavallisesti hyvin siirtokelpoisia; osakekirjaan sovelletaan samanlaisia periaatteita kuin juokseviin velkakirjoihin. Mainitut periaatteet suojaavat luovuttajan ja sivullisen vaatimuksilta osakkeen uutta omistajaa. Näin ollen osakkeet ovatkin sijoittajien kannalta kiinnostavia kohteita.

Osakeyhtiö on tiettyjen ominaisuuksiensa ansiosta myös muihin yhtiömuotoihin verrattuna huomattavasti parempi tapa kerätä pääomaa ja harjoittaa laajamittaista yritystoimintaa. Näitä ominaisuuksia ovat osakkeenomistajan rajoitettu vastuu, enemmistöperiaate yhdessä ”euro ja ääni” –periaatteen kanssa, osakkeen luovutuskelpoisuus ja hyvä siirrettävyys sekä osakkeenomistajien oikeus netto-omaisuuteen.

Lisätietoja osakeyhtiöstä, sen ominaisuuksista, hyödyistä ja soveltuvuudesta eri tarkoituksiin saat soittamalla lakipuhelimeen sen päivystysaikoina.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa