Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiö yritysmuotona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö voi olla yksityinen tai julkinen. Yksityisen osakeyhtiön arvopapereilla ei saa käydä kauppaa pörssissä. Osakeyhtiö on omistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osakeyhtiön velvoitteista. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja osakeyhtiölle.

Osakeyhtiöllä on aina osakepääoma.  Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 2500 euroa ja julkisen osakeyhtiön vähimmäispääoma 80 000 euroa. Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin, on osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Pääsäännön mukaan päätökset yhtiökokouksessa tehdään osakkeenomistajien antamien äänten enemmistöllä. Lähtökohtaisesti kaikki osakkeet antavat yhtäläisen oikeuden päätösvallan käyttämiseen yhtiökokouksessa. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan epäoikeutettua etua osakkeenomistajalle tai muulle muiden osakkeenomistajien tai yhtiön kustannuksella.

Siirtämällä toiminta osakeyhtiöön voidaan rajoittaa henkilökohtaista vastuuta esimerkiksi yhtiön veloista; tämä on usein suurin syy osakeyhtiömuodon valintaan. Elinkeinonharjoittaja voi myös haluta harjoittaa yritystoimintaa yhdessä muiden henkilöiden kanssa. Osakeyhtiötä koskee myös erilainen verotus kuin yksityishenkilöä, ja tämä mahdollinen veroetu on yksi selitys yhtiömuodon suosiolle.

Osakkeet ovat tavallisesti hyvin siirtokelpoisia; osakekirjaan sovelletaan samanlaisia periaatteita kuin juokseviin velkakirjoihin. Mainitut periaatteet suojaavat luovuttajan ja sivullisen vaatimuksilta osakkeen uutta omistajaa. Näin ollen osakkeet ovatkin sijoittajien kannalta kiinnostavia kohteita.

Osakeyhtiö on tiettyjen ominaisuuksiensa ansiosta myös muihin yhtiömuotoihin verrattuna huomattavasti parempi tapa kerätä pääomaa ja harjoittaa laajamittaista yritystoimintaa. Näitä ominaisuuksia ovat osakkeenomistajan rajoitettu vastuu, enemmistöperiaate yhdessä ”euro ja ääni” –periaatteen kanssa, osakkeen luovutuskelpoisuus ja hyvä siirrettävyys sekä osakkeenomistajien oikeus netto-omaisuuteen.

Lisätietoja osakeyhtiöstä, sen ominaisuuksista, hyödyistä ja soveltuvuudesta eri tarkoituksiin saat soittamalla lakipuhelimeen sen päivystysaikoina.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa