Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiö ja hallitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus on osakeyhtiön ainoa pakollinen toimielin. Hallituksen lisäksi yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto, mutta ne eivät ole välttämättömiä. Usein niitä ei ole aivan pienissä osakeyhtiöissä.

Osakeyhtiön hallituksessa on oltava yhdestä viiteen jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestyksessä voidaan esimerkiksi edellyttää, että hallituksen jäseniä on oltava enemmän. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on hallituksessa oltava myös vähintään yksi varajäsen. Varajäsen osallistuu päätöksentekoon silloin, kun varsinainen jäsen on esteellinen. Jos hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi jäsen, on hallitukselle valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty toisin.

Osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on vastata yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukselle kuuluu myös vastuu siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta järjestetään asianmukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen päätöstä, joka on lain- tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ellei yhtiöjärjestyksessä ole annettu hallituksen jäsenten nimittämistä hallintoneuvoston tehtäväksi. Hallituksen jäseneksi valittavan tulee luonnollinen henkilö. Yritys ei siis voi toimia hallituksessa. Hallituksen jäsen ei myöskään voi olla alaikäinen tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on asetettu konkurssiin. Hallituksen jäsenen tulee siis olla täysivaltainen henkilö, joka määrää omasta omaisuudestaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa