Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiakirjojen tilaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus saada niistä tieto. Jokaisella tarkoitetaan niin oikeudenkäynnin asianosaisia kuin yleisöä. Jokainen voi siis tilata oikeudenkäyntiasiakirjan tuomioistuimelta omaan käyttöönsä.

Oikeudenkäyntiasiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi. Siitä voidaan tehdä myös kopio ja tuloste, joka voidaan lähettää vastaanottajalle. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Tuomioistuimen on siten lähetettävä tilatut julkiset asiakirjat, ellei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa.

Tuomioistuimen ratkaisuista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn rekisterin julkisista tiedoista on oikeus saada kopio teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tietojen antaminen vastaavassa muodossa muusta julkisesta asiakirjasta on viranomaisen harkinnassa. Videotallenteesta tai siihen rinnastettavasta muusta kuva- ja äänitallenteesta tieto voidaan kuitenkin antaa vain luovuttamalla tallenne tuomioistuimessa nähtäväksi, jos tallenteen sisältö huomioon ottaen on syytä olettaa, että tiedon antaminen muulla tavoin voisi johtaa tallenteessa esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojan loukkaamiseen. Videotallenteesta ei siten voida antaa kopiota, vaikka sen sisältämät tiedot olisivat julkisia. Säännös koskee sekä tuomioistuimen istunnossa tekemiä videoita että tuomioistuimelle todisteina toimitettuja videoita. Sen sijaan pelkät äänitallenteet ja yksittäiset valokuvat eivät kuulu tähän kategoriaan, vaan ne voidaan luovuttaa vastaavasti kuin muukin oikeudenkäyntiaineisto. 

Oikeudenkäyntiasiakirjat on siten mahdollista saada tilattua tuomioistuimelta, mikäli niitä ei ole määrätty salassa pidettäviksi. Tuomioistuimen tulee antaa asiakirjat pyydetyllä tavalla. Videotallenteista on säädetty poikkeuksia, jotta niissä esiintyvien henkilöiden yksityisyyttä ei loukattaisi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa