Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiakirjojen säilytys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntiasiakirjoja säilytetään kunkin tuomioistuimen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Arkistolain mukaan arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Arkistotointa on hoidettava siten, että se tukee tuomioistuimen tehtävien suorittamista sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista. Yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva, samoin kuin tietosuoja, on otettava siinä asianmukaisesti huomioon, ja yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettava.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen säilytysajat vaihtelevat asiakirjakohtaisesti, mutta käytännössä kaikki oikeusturvan kannalta tärkeät asiakirjat säilytetään pysyvästi. Julkisuuslain mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto sellaisesta asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Alkuperäisiä oikeudenkäyntiasiakirjoja ei siis ole pakko säilyttää itsellään, sillä asianosaisen laajat tiedonsaantioikeudet yhdessä arkistonmuodostuksen oikeusturvafunktion kanssa takaavat, että niistä voi saada tiedon vielä vuosienkin päästä. 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa