Minilex - Lakipuhelin

Oikaisuvaatimus perintö- tai lahjaverotukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos ei ole tyytyväinen perintö- tai lahjaverotukseen, siihen on mahdollista hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisua saa vaatia verovelvollinen tai veronsaajien edunvalvontayksikkö. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen käsittelee verotuksen oikaisulautakunta. Verohallinto voi käsitellä vaatimuksen siltä osin, kuin vaatimus hyväksytään. Edellytyksenä on kuitenkin se, ettei asiaa ole ratkaistu valituksen johdosta annetulla päätöksellä.

Perintö- ja lahjaverotukseen liittyvä oikaisuvaatimus tehdään oikaisulautakunnalle toimittamalla se määräajassa Verohallintoon. Vuodesta 2017 alkaen perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Oikaisuvaatimus käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

Jos on tyytymätön veronoikaisuun liittyvään päätökseen, siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku oikaisuvaatimukseen haetaan siltä hallinto-oikeudelta, jonka piirissä perinnönjättäjä tai lahjanantaja asui omaisuuden siirtyessä. Jos mikään hallinto-oikeus ei muuten sovellu, haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta.

On tärkeä huomata, että vaikka verotukseen on haettu muutosta, jo määrätty vero on maksettava. Veron ulosotto voidaan kuitenkin muutoksenhakuviranomaisen toimesta kieltää tai keskeyttää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa