Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu autokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Autokauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia, jos kauppa on tehty elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Mikäli autokaupan osapuolina on vain yksityisiä henkilöitä, sovelletaan siihen kuluttajansuojalain sijaan kauppalakia.

Kuluttajansuojalain mukaan pääsääntönä on se, että myyjä vastaa ensisijaisesti autossa olevista virheistä. Virhevastuulle ei ole säädetty aikarajaa, vaan se määräytyy auton odotettavissa olevan kestoiän perusteella. Kuluttajansuojalaissa on niin sanottu kuuden kuukauden sääntö, jonka mukaan virheen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Tällöin virheen oikaiseminen kuuluu myyjän vastuulle, ellei myyjä osoita, että tavara oli luovutettaessa virheetön. Myyjän vastuu autokaupassa on siis hyvin kattava. Ostajan on kuitenkin käytettävä autoa huolellisesti ja asianmukaisesti. 

Kauppalain säännökset vastaavat pitkälti kuluttajansuojalain säännöksiä. Myös kauppalain mukaan myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on luovutusajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Ostajan tulee kuitenkin tarkastaa auto ennen kauppaa, koska ostaja ei saa virheenä vedota sellaiseen seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehdessään. Myyjän on siis lähtökohtaisesti tarjottava ostajalle mahdollisuus tutustua autoon ja viedä se koeajolle. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa