Minilex - Lakipuhelin

Miten virkasuhde eroaa työsuhteesta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Miksi virkasuhde ja työsuhde eroavat toisistaan?

Virkasuhde ja työsuhde ovat kaksi palvelussuhteen muotoa. Virkasuhdetta ja työsuhdetta koskevat asiat on pyritty säätämään laissa mahdollisimman pitkälti samalla tavalla. Tiettyjä eroavaisuuksia näiden palvelussuhteiden välillä kuitenkin on. Osa näistä eroavaisuuksista johtuu oikeushistoriallisista seikoista, osa taas virkasuhteen ja työsuhteen erilaisesta luonteesta ja tarkoituksesta.

Virkasuhteita käytetään julkisella sektorilla tehtävissä joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä, eli tehtävissä joissa voidaan päättää lainvoimaisesti ja yksipuolisesti yksityisen henkilön, yrityksen tai järjestön oikeusasemaa koskevista asioista. Yksityisen sektorin tehtävissä ei ole mahdollista käyttää virkasuhdetta.

Mitkä ovat tärkeimmät erot virkasuhteen ja työsuhteen välillä?

Suurimmat erot virkasuhteen ja työsuhteen välillä ovat virkamiehen virkavastuu sekä virkamiehen laajat velvollisuudet. Lisäksi eroavaisuuksia on virkasuhteen ja työsuhteen syntytavoissa. Virkasuhde syntyy yksipuolisella virkasuhteeseen otettavan suostumusta edellyttävällä toimella ja työsuhde syntyy työnantajan ja työntekijän välisellä työsopimuksella.

Eroavaisuutta on myös siinä suhteessa, että virkasuhde ei katkea lainvastaisen irtisanomisenkaan johdosta. Virkamiesten palvelussuhteen jatkuvuus onkin turvattu osittain paremmin kuin työntekijän. Syyt eroihin työsuhteen ja virkasuhteen välillä pitäisi löytyä valtion tehtävien hoidosta asetettavista erityisvaatimuksista.

Miten työtekijän ja virkamiehen vastuut eroavat toisistaan?

Työsuhteessa työntekijä vastaa virheistään suhteessa suoraan työnantajaan, mutta työntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttamat vahingot korvaa työnantaja. Työntekijä ei siten ole suoraan korvausvelvollinen kolmannelle osapuolelle. Jos työntekijä on aiheuttanut kolmannelle koituneen vahingon tahallaan, on hän vastuussa sen korvaamisesta yhdessä työnantajansa kanssa. Työnantajan vastuuta työntekijän aiheuttamista vahingoista kutsutaan isännänvastuuksi. Työntekijänvastuulla tarkoitetaan yleensä tätä toissijaista vahingonkorvausvelvollisuutta.

Virkasuhteessa virkamiehelle kuuluu virkavastuu, jonka mukaan virkamiehen tulee vastata virassa tekemistään toimista ja ottaa vastaan niiden seuraamukset. Virkamiehen tai viranhaltijan vastuu on siis työntekijän vastuuta laajempi. Virkavastuu voi konkretisoitua vahingonkorvausvastuuna, rikosoikeudellisena vastuuna tai kurinpidollisena vastuuna.

Lisätietoja virkasuhteen ja työsuhteen eroista voit kysyä juristeiltamme.

Varoitukset

  • Virkamiehen ja työntekijän vastuut työtehtävistä eroavat toisistaan laajuudeltaan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]