Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa sopimuksen osapätemättömyys?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus sopimus voi olla vain osittain pätemätön. Tällöin on kyseessä sopimuksen osapätemättömyys. Esimerkiksi sopimukseen sisältyvän ehdon ollessa kohtuuton sopimusosapuolen kannalta, se voi johtaa ehdon pätemättömyyteen muun sopimuksen pysyessä voimassa. Osapätemättömyys tulee myös kyseeseen, kun sopimuksessa oleva kielletty ehto jää tehottomaksi ja muu sopimus jää voimaan. Muun sopimuksen pätevyys on mahdollista, kun osittainen pätemättömyys ei ratkaisevasti vaikuta sopimuskokonaisuuteen eikä sopimusosapuolten siihen perustuviin velvoitteisiin. Tavallisesti vaaditaan, että sopimus on molempien osapuolten kannalta kohtuullinen ja että sopimuksen sitovuudelle ei ole muita esteitä. Huomioita valintaa kokonais- ja osapätemättömyyden välillä tehtäessä, joudutaan kiinnittämään siihen, miten olennainen osa sopimuskokonaisuutta pätemätön oikeustoimi on ja muodostavatko jäljelle jäävät oikeustoimet osapuolten tarkoitusten ja taloudellisten näkökohtien perusteella järkevän itsenäisen kokonaisuuden. Osapätemättömyyden voi synnyttää myös vähäinen muotovirhe.

Oikeuskäytännöstä löytyy esimerkkejä koskien sopimuksen osapätemättömyyttä. Tapauksessa KKO:1985-II-175 kunta ja kommandiittiyhtiö olivat sopineet kunnostettavan teollisuushallin ja tontin lunastamisesta yhdeksän vuoden aikana tasaerin maksettavasta kauppahinnasta ja kiinteistön omistusoikeus oli niin ikään tarkoitus siirtää yhtiölle erillisellä asiakirjalla kauppahinnan tultua kokonaisuudessaan suoritetuksi. Yhtiö oli lisäksi sitoutunut maksamaan kunnalle vuokraa omistusoikeuden siirtymiseen saakka. Tätä yritystilasopimusta ei ollut laadittu maakaaren 1 luvun 2 §:ssä säädetyssä muodossa. Yhtiö oli irtisanonut sopimuksen yksipuolisesti jättäen erääntyneitä vuokria ja lunastushinnan lyhennyseriä maksamatta ja kunta oli näin ollen kanteella vaatinut kommandiittiyhtiön ja sen vastuunalaisen yhtiömiehen velvoittamista suorittamaan kunnalle mm. maksamatta olevat vuokrat korkoineen sekä vahingonkorvausta sopimuksen yksipuolisesta irtisanomisesta. Tässä tapauksessa KKO totesi, että sopimus oli kiinteistön kaupan esisopimuksena pätemätön kiinteistön lunastusta koskevalta osalta, mutta KKO:n mielestä sopimuksen osittainen pätemättömyys ei kuitenkaan ratkaisevasti vaikuttanut sopimuskokonaisuuteen eikä asianosaisten siihen perustuviin velvoitteisiin. Tämän vuoksi yhtiö velvoitettiin suorittamaan kunnalle sekä maksamattomat vuokrat että vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen johdosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa