Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa konkurssisaatava?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saatavalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että toinen osapuoli eli velallinen on velvollinen maksamaan tai tekemään jonkin suorituksen toiselle eli velkojalle. Konkurssisaatava on kyseessä silloin, kun velallisen sitoumus maksuun tai suoritukseen on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssi alkaa silloin, kun velallinen asetetaan tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin. Konkurssisaatavaksi katsotaan myös panttisaatavat, sekä saatavat, joiden peruste tai määrä on ehdollinen tai riitainen. Samoin myös muusta syystä epäselvä saatava katsotaan konkurssisaatavaksi. Ehdollisella saannolla tarkoitetaan sitä, että velallinen on luovuttanut omaisuutta siten, että hänellä on vielä oikeus lykätä omistusoikeuden siirtämistä. Ehdollinen saanto voi tarkoittaa myös sitä, että velallinen on saanut omaisuutta, jonka omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt velalliselle.

Kestovelkasuhteessa, kuten esimerkiksi vuokrasuhteessa, konkurssisaatavaksi katsotaan se osa saatavasta, joka kohdistuu konkurssia edeltäneeseen aikaan. Saatava voi tosin erääntyä maksettavaksi vasta konkurssin alettua, mutta jos se kohdistuu aikaan ennen konkurssia, se katsotaan konkurssisaatavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa