Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa hallintolainkäyttö?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Hallintolainkäyttö on osa hallinnon oikeusturvajärjestelmää. Ei voida tarkkaan määritellä, mikä on hallintolainkäyttöä ja mikä ei. Hallintolainkäyttö ja hallintomenettely ovat osittain päällekkäisiä eikä niitä voi täysin erottaa toisistaan. Hallintolainkäyttö on ennen kaikkea yksilön oikeusturvan tae.

Hallintolainkäyttö on muutoksenhakua hallintopäätökseen. Hallintopäätös puolestaan on viranomaisen tekemä toimenpide. Viranomainen on voinut toimenpiteellään ratkaista jonkin yksityistä koskevan asian tai jättää asian tutkimatta. Jokaiselle kuuluu oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös joko tuomioistuimen tai jonkin muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Hallintolainkäyttöä harjoitetaan siis hallintotuomioistuimissa ja muissa erityisissä lainkäyttöelimissä. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on esimerkki tällaisesta muusta lainkäyttöelimestä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa