Minilex - Lakipuhelin

Onko julkisen vallan delegointi mahdollista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Delegoinnilla tarkoitetaan yleisesti sitä, että julkista valtaa käyttävä ylempi hallintoelin siirtää julkista valtaa alemmalle hallintoelimelle. Se on siis toimivallan edelleen siirtämistä. Delegointi voi tapahtua vain lain nojalla ja sen tulee olla tarkoituksenmukaista tehtävän hoidon kannalta. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää edelleen viranomaiselle laissa määrättyjen tehtävien osalta eli asian tulee olla sellainen, joka on mahdollista siirtää edelleen. Kunnan hallinnossa voidaan kuitenkin antaa valtuutus toimivallan edelleen siirtämiseen yleisenä ja tällöin se voi koskea kaikkea toimivaltaa, joka on delegoitu johtosäännöllä. Toimivallan edelleen siirtämistä on myös mahdollista rajoittaa. Rajoitus voi olla sisällöltään joko sellainen, että edelleen siirtäminen on mahdollista vain tietyille viranomaisille tai, että se koskee vain tiettyjä asioita tai asiaryhmää.

Tehtävien siirrossa tulee ottaa erityisesti huomioon perusoikeudet, oikeusturva ja hyvän hallinnon vaatimukset. Kuten jo ylempänä on todettu, tehtäviä, jotka edellyttävät julkisen vallan käyttöä, ei voida siirtää yksityiselle. Delegoinnilla voidaan toisaalta tarkoittaa myös sitä, että eduskunta on siirtänyt lainsäädäntövaltaansa alemmalle viranomaiselle tai hallintoelimelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa