Minilex - Lakipuhelin

Hallinnossa asioiva on hallinnon asiakas

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyisin hallinnossa asioiva henkilö on hallinnon asiakas. Hallinnon asiakkaan ja viranomaisen välille syntyy asiakassuhde. Hallinnossa asioiva ihminen ei ole enää "hallintoalamainen", vaan oikea asiakas. Vielä sata vuotta sitten hallintoalamaiset olivat julkisen vallan käytön kohteita, joiden tehtävänä oli pysytellä passiivisina ja alistua nöyrästi julkisen vallan tahtoon. Ennen puhuttiin kansalaisten yleisestä kuuliaisuusvelvollisuudesta viranomaisiin nähden. Puhekielessä käytetään edelleen ilmaisua "hallintoalamainen".

Kuitenkin nykyään ykstyisten asioidessa hallinnossa, he voivat olettaa saavansa asianmukaista palvelua, ohjausta ja neuvontaa. Hallinnon asiakkaana voi siis odottaa saavansa todellista asiakaspalvelua. Virkamiehen tulee ottaa huomioon asiakkaansa henkilö, ja tämän ominaispiirteet. Jos asiakkaana on esimerkiksi vanhus, ulkomaalainen tai vammainen, tulee virkamiehen toiminnassaan ottaa huomioon tällaisen henkilön erityistarpeet. Viranomaisen siis tulee tarpeen vaatiessa esimerkiksi antaa yksityiskohtaisempaa ohjausta tai järjestää tulkkaus sekä muuta vastaavaa palvelua.

Nykypäivänä hallinnon asiakkaalla ei juuri ole velvollisuuksia viranomaista kohtaan. Hallinnon asiakas ei ole enää vallanalaisuudessa tai alisteisessa asemassa suhteessa viranomaiseen. Päinvastoin nykyisin hallinnon asiakkaalla on oikeuksia ja virkamiehellä on asiakastaan kohtaan velvollisuuksia. Oikeusvaltiossa hallinnon asiakkaan oikeudet sekä velvollisuudet perustuvat lakiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa