Minilex - Lakipuhelin

Mitä sitominen tarkoittaa kilpailuoikeudessa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sitominen tarkoittaa kahden tai useamman erillisen hyödykkeen myynnin sitomista toisiinsa. Tällöin tietty hyödyke myydään vain sillä ehdolla, että ostaja hankkii toisen hyödykkeen samalta myyjältä tai sen nimeämältä toiselta elinkeinonharjoittajalta. Sitominen on yksi määräävän markkina-aseman väärinkäytön muoto, joten sen moitittavuus koskee yleensä vain huomattavan markkinavoiman omaavia yrityksiä. Sellainen tuotteiden sitominen, jossa tuotteilla ei ole käyttötarkoituksensa tai luonteensa puolesta riittävää yhteyttä sidotaan toisiinsa, pidetään usein kiellettynä.Jos ostajat hankkivat hyödykkeet normaalisti eri markkinoilta, hyödykkeet ovat hänen näkökulmastaan erillisiä.

Sillä, omaako yritys määräävän markkina-aseman, on siis merkitystä sitomisen ja sen moitittavuuden arvioinnissa. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi esimerkiksi pakottaa asiakkaan ostamaan monopolihyödykkeen rinnalla jonkin toisen tuotteen, jota kuluttaja ei varsinaisesti haluaisi ostaa ja joka ei edes liity monopolituotteeseen kunnolla. Sitomisen haitalliset vaikutukset voivat kuluttajien lisäksi kohdistua yrityksen kilpailijoihin, jos yritys onnistuu vahvistamaan sitomisen avulla määräävää markkina-asemaansa ja vastaavasti heikentämään kilpailijoiden asemaa sidotun tuotteen ("oheistuotteen") markkinoilla.

Esimerkiksi, uuden auton ja autonrenkaiden ostaminen yhdessä on tavanomainen hyväksytty käytäntö, kun taas auton ja tehosekoittimen myynnin sitominen ei ole perusteltua. Tiettyjen tuotteiden yhdessä myymisellä voi olla turvallisuutta ja tehokkuutta edistäviä vaikutuksia, jolloin sitominen voi tulla sallituksi. Näin on asian laita esimerkiksi, jos tuotteiden myynti yhdessä estää teknisesti toisiinsa yhteen sopimattomien tuotteiden yhteiskäytön. Vaikka tuotteiden välillä olisikin luonnollinen yhteys tai ne esiintyisivät kaupallisessa käytössä yhdessä, näiden tuotteiden toisiinsa sidottu myyminen voi silti tilanneyhteydestä riippuen merkitä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Sitominen tulee olla objektiivisesti perusteltua, jotta se voitaisiin hyväksyä. 

Sidonta voi tapahtua eri tavoin. Yleisin tapa on ottaa sopimukseen ehto, jonka mukaan ostajan on hankittava myös toinen hyödyke, jotta myyjä suostuu myymään ostajalle hänen haluamansa hyödykkeen. Samoin erilaisilla hinnoittelukäytännöillä voi olla sitova vaikutus, jos hinnat ja alennukset määritellään siten, ettei ostajalle tosiasiallisesti jää muuta mielekästä vaihtoehtoa kuin hankkia molemmat tarvitsemansa hyödykkeet toimittajalta. Tarvittaessa voit kysäistä lakipuhelimestamme neuvoa, jos sinulla on kysymyksiä liittyen kuluttajan oikeuksiisi tai kilpailuoikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa