Minilex - Lakipuhelin

Mitä sitominen tarkoittaa kilpailuoikeudessa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sitominen tarkoittaa kahden tai useamman erillisen hyödykkeen myynnin sitomista toisiinsa. Tällöin tietty hyödyke myydään vain sillä ehdolla, että ostaja hankkii toisen hyödykkeen samalta myyjältä tai sen nimeämältä toiselta elinkeinonharjoittajalta. Sitominen on yksi määräävän markkina-aseman väärinkäytön muoto, joten sen moitittavuus koskee yleensä vain huomattavan markkinavoiman omaavia yrityksiä. Kiellettynä pidetään usein sellaisten tuotteiden yhteen sitomista, joilla ei ole toisiinsa niiden käyttötarkoituksen tai luonteen puolesta riittävää yhteyttä. Jos ostajat hankkivat hyödykkeet normaalisti eri markkinoilta, ne ovat hänen näkökulmastaan erillisiä.

Sillä, omaako yritys määräävän markkina-aseman, on siis merkitystä sitomisen ja sen moitittavuuden arvioinnissa. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi esimerkiksi pakottaa asiakkaan ostamaan monopolihyödykkeen rinnalla jonkin toisen tuotteen, jota kuluttaja ei varsinaisesti haluaisi ostaa ja joka ei edes kunnolla liity monopolituotteeseen. Sitomisen haitalliset vaikutukset voivat kuluttajien lisäksi kohdistua yrityksen kilpailijoihin, jos yritys onnistuu vahvistamaan sitomisen avulla määräävää markkina-asemaansa ja vastaavasti heikentämään kilpailijoiden asemaa sidotun tuotteen ("oheistuotteen") markkinoilla.

Esimerkiksi uuden auton ja autonrenkaiden ostaminen yhdessä on tavanomainen hyväksytty käytäntö, kun taas auton ja tehosekoittimen myynnin sitominen ei ole perusteltua. Tiettyjen tuotteiden yhdessä myymisellä voi olla turvallisuutta ja tehokkuutta edistäviä vaikutuksia, jolloin sitominen voi tulla sallituksi. Näin on asian laita esimerkiksi, jos tuotteiden myynti yhdessä estää teknisesti toisiinsa yhteen sopimattomien tuotteiden yhteiskäytön. Vaikka tuotteiden välillä olisikin luonnollinen yhteys tai ne esiintyisivät kaupallisessa käytössä yhdessä, voi niiden myyminen toisiinsa sidottuina olla tietyissä tilanteissa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Sitomisen tulee olla objektiivisesti perusteltua, jotta se voitaisiin hyväksyä. 

Tuotteiden sidonta voi tapahtua eri tavoin. Yleisin tapa on ottaa sopimukseen ehto, jonka mukaan ostajan on hankittava myös toinen hyödyke, jotta myyjä suostuu myymään ostajalle hänen haluamansa hyödykkeen. Samoin erilaisilla hinnoittelukäytännöillä voi olla sitova vaikutus, jos hinnat ja alennukset määritellään siten, ettei ostajalle tosiasiallisesti jää muuta mielekästä vaihtoehtoa kuin hankkia molemmat tarvitsemansa hyödykkeet toimittajalta. Tarvittaessa voit kysäistä lakipuhelimestamme neuvoa, jos sinulla on kysymyksiä liittyen kuluttajan oikeuksiin tai kilpailuoikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa