Minilex - Lakipuhelin

Mitä oikeusasiamiehelle tehdystä kantelusta voi seurata?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eduskunnan oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen tai tuomioistuimen tekemää ratkaisua. Oikeusasiamiehellä ei ole myöskään valtuuksia kumota ratkaisuja. Kantelulla voi kuitenkin olla erilaisia seurauksia. Asiassa saatetaan joskus joutua tekemään jopa poliisitutkinta tai esitutkinta. Pahin seuraamus, joka virkamiestä voi kohdata, on virkasyyte. Tällöin on kuitenkin oltava kyse jostain vakavammasta lainvastaisuudesta.

Jos oikeusasiamies laillisuusvalvontaansa kuuluvassa asiassa katsoo, että valvottava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, mutta harkitsee, ettei syytteen nostaminen tai asian saattaminen kurinpitomenettelyyn ole kuitenkaan tarpeen, hän voi antaa valvottavalle huomautuksen vastaisen varalle.

Jos aihetta on, oikeusasiamies voi saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä tai kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa