Minilex - Lakipuhelin

Valtioneuvoston oikeuskansleri

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtioneuvoston oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella toinen Suomen ylimmistä laillisuuden valvojista. Molemmat laillisuudenvalvojat valvovat, että viranomaiset ja muut noudattavat lakia sekä täyttävät velvollisuutensa. Valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävänä on tuomioistuinten ja muiden viranomaisten, virkamiesten, julkisyhteisöjen työntekijöiden sekä muiden julkisia tehtäviä hoitavien toiminnan laillisuuden valvonta. Lisäksi valtioneuvoston oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tehtävänä on myös valvoa, että valtioneuvoston pöytäkirjat laaditaan oikein. Oikeuskansleri valvoo lisäksi myös asianajajia.

Oikeuskanslerilla on yksinään päätösvalta kaikissa hänen virkaansa kuuluvissa asioissa. Oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja tämän ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin sijainen. Oikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat. Tehtävien jakamisesta oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin kesken päättää oikeuskansleri apulaisoikeuskansleria kuultuaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa