Minilex - Lakipuhelin

Mitä julkishallinnolla tarkoitetaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkishallinnolla tarkoitetaan hallintokoneistoa, joka tarjoaa kansalaisille erilaisia palveluja. Julkishallinnosta käytetään myös nimitystä ”julkinen sektori”. Julkishallintoon kuuluu valtion hallinnon ja kunnan hallinnon eri tasot. Myös itsehallintoyhdyskunnat kuuluvat julkishallintoon. Itsehallintoyhdyskuntia ovat Suomen evankelis-luterilainen kirkko, saamelaiset, yliopistot sekä Ahvenanmaan maakunta.

Julkishallinnon tehtäviin kuuluu muun muassa toimeenpanovallan käyttäminen, esimerkiksi sosiaaliturvasta huolehtiminen. Toimeenpanovallan käyttäminen tarkoittaa, että hallintokoneisto toimeenpanee lait, jotka eduskunta on säätänyt. Julkishallinto tekemällä yksittäisiä päätöksiä toimeenpanee lainsäädäntöä. Julkishallinnon tulee aina pyrkiä julkisen edun taikka julkisen intressin edistämiseen.

Julkishallinnon tehtävät ulottuvat lähestulkoon kaikille ihmisen elämän osa-alueille. Julkishallinto myöntää erilaisia etuja ja oikeuksia, esimerkiksi sosiaalietuuksia. Vastapainoksi julkishallinto voi asettaa kansalaisilleen velvollisuuksia. Merkittävimmät näistä velvollisuuksista ovat oppivelvollisuus, verojen maksuvelvollisuus sekä yleinen asevelvollisuus. Julkishallinto huolehtii muun muassa kansalaisten turvallisuudesta, tuottaa tietoa kansalaisille esimerkiksi ylläpitämällä kirjastoja sekä huolehtii teiden kunnossapidosta. Julkishallinnon tulee aina pyrkiä julkisen edun tai julkisen intressin edistämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa