Minilex - Lakipuhelin

Milloin saadusta lahjasta on tehtävä veroilmoitus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaveroa on pääsääntöisesti maksettava silloin, kun toiselle henkilölle siirtyy omaisuus, jonka arvo ylittää tietyt laissa määritellyt raja-arvot. Verotuksella halutaan ehkäistä sitä, että ihmiset välttäisivät verojen maksamista esimerkiksi perinnönjakotilanteissa.

Kun lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän taikka kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5000 euroa tai enemmän, lahjasta tai lahjoista on tehtävä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle. Kolmen vuoden aikana kaikkien lahjojen arvo lasketaan siis yhteensä. Käytännössä on siis mahdollista vastaanottaa yhdeltä ja samalta lahjanantajalta 4999 euron arvosta lahjoja kolmen vuoden aikana verovapaasti.  Lahjavero lasketaan lahjoittajakohtaisesti. Kolmen vuoden aikana saa vastaanottaa esimerkiksi kolmelta eri lahjanantajalta 4999 euron lahjan, eli yhteensä 14997 euroa verovapaasti.

Eri henkilöltä saaduista lahjoista on tehtävä erilliset lahjaveroilmoitukset. Lahjaveroilmoitukset on tehtävä erikseen, vaikka lahjasta olisi tehty vain yksi lahjakirja. Jos lahjansaajia on useita, jokaisen täytyy tehdä oma lahjaveroilmoituksensa.

Lahjaveroilmoitus kannattaa kuitenkin aina antaa myös verottomasta osake- tai rahasto-osuuden lahjoituksesta, koska verotuksessa niille lasketaan hankintameno. Hankintamenoa käytetään lahjana saadun omaisuuden myyntivoiton laskennassa. Lahjaveroilmoituksesta saadaan selville esimerkiksi osake- tai rahasto-osuuksien arvo silloin kun lahja annettiin.

Veroilmoituksen lahjasta tekee lahjan saaja. Lahjaveroilmoitus on tehtävä kehoituksetta, koska Verohallinto ei erikseen kehota lahjansaajaa tekemään lahjaveroilmoitusta saamastaan lahjasta. Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Mikäli haluat tietää lisää  lahjaverosta ja lahjaveroilmoituksesta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa