Minilex - Lakipuhelin

Mikä on osakeyhtiön tilikausi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiön olemassaolo jaetaan taloudellisen raportoinnin toteuttamista varten tilikausiin. Tämä johtuu siitä, että ilman tilikausia olisi mahdotonta arvioida yhtiön verotusta muutoin kuin toteuttamalla jonkinlaisen lopullisen ja ainoan verotuksen yhtiön toiminnan loppuessa. Tilikausien tehtävänä on jaotella yhtiön toiminta tarkoituksenmukaisesti ajallisiin jaksoihin, joiden kohdalla toiminta ikään kuin keinotekoisesti katkaistaan, tosin ajatuksella jatkaa toimintaa heti seuraavalla tilikaudella. Yhtiön kirjanpito jakautuu siis kokonaisuudessaan tilikausiin, joista laaditaan vuosittainen tilinpäätös. Tilinpäätös nimensäkin mukaisesti päättää tilikauden tilit järkevällä tavalla, ilmaisee saadun voiton ja tappion, sekä sellaiset yrityksen omistuksessa olevat erät, joilla on taloudellista arvoa ja joiden tarkoitus on tuottaa voittoa tulevilla tilikausilla.

Tilikauden pituudeksi säädetään kirjanpitolaissa 12 kuukautta. Käytännössä on yleistä, että tilikausi vastaa yhtä kalenterivuotta. Mitään lakisääteistä estettä ei ole päättää asiasta toisin. On esimerkiksi tavallista, että sellaiset yhtiöt, joiden toiminta painottuu voimakkaasti johonkin tiettyyn vuodenaikaan tai ajanjaksoon järjestävät tilikautensa toisin. Näistä tyypillisimpiä esimerkkejä ovat esimerkiksi laskettelukeskukset, joilla ei välttämättä kesäaikaan ole juurikaan toimintaa. Olisi epätarkoituksenmukaista tällöin päättää tilikausi keskelle yhtiön toimintakautta eli talvea. Tilinpäätöksen laatiminen kuitenkin aina tarkoittaa ylimääräistä työtä, vaikka sen teettäisikin ulkopuolisella kirjanpitäjällä.

Yhtiön toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa taikka tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa voi syntyä eräänlainen siirtymävaihe, jonka yhteydessä lakisääteisestä 12 kuukauden tilikaudesta voi olla tarkoituksenmukaista poiketa. Esimerkiksi jos henkilö perustaa yhtiön marraskuussa, olisi turhaa laatia tilinpäätöstä pelkästään kahden ensimmäisen kuukauden ajalta. On tavallista myös, että toiminnan alkuvaiheessa tuloskaan ei välttämättä ehtisi muodostua millään tavalla todellisuutta vastaavaksi. Voihan olla, että yhtiö ehtii kahden kuukauden aikana ainoastaan investoimaan tuotantovälineisiin sekä aloittelemaan toimintaa, saamatta siitä edes vielä tuloja. Tällöin siis ensimmäinen tilikausi kannattaisi asettaa päättyväksi vasta seuraavan vuoden tilikauden päättymispäivän kohdalle. Laissa säädetäänkin, että näissä tapauksissa tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi.

Tilikauden enimmäiskesto on kuitenkin rajoitettu 18 kuukauteen. Eli ensimmäinen tilikausi ei voi olla pituudeltaan puoltatoista vuotta pidempi. Päätös yhtiön toiminnan jaksottamisesta tilikausiin tulee tehdä yhtiön perustamisen yhteydessä. Yhtiön tilikaudesta tulee ottaa määräys joko yhtiön perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Tilikausi on olennainen paitsi yhtiön osakkeenomistajien kannalta, niin myös velkojien sekä luonnollisesti veroviranomaisten, jotka tarvitsevat ajantasaisen tiedon verotuspäätöksensä perustaksi. Tilikauden muuttamisesta päättää yhtiökokous. Sen muuttaminen on siis mahdollista vielä jälkeenkin päin, mikä voi olla tarpeellista varsinkin yhtiön muuttuessa konserniyhtiöksi, jolloin on tärkeää yhdistää tavalla tai toisella konsernin yhtiöiden tilikaudet.

Yhtiökokouksen on päätettävä siis aina tilikauteen kohdistuvasta muutoksesta. Näin menetellään silloinkin, kun tilikaudesta määrätään yhtiöjärjestyksen sijasta yhtiön perustamissopimuksessa. Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Rekisteröimisellä tarkoitetaan ilmoitusta Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Kaikki esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröitävä kaupparekisteriin, jotta ne astuisivat virallisesti voimaan. Rekisteröimätön tilikauden muutos ei siis ole pätevä. Jos tilikauden valinta tarkoituksenmukaisella tavalla tai sen muuttaminen aiheuttaa epätietoisuutta tai herättää lisäkysymyksiä, vastaa lakipuhelin kaikkiin kysymyksiin mielellään ja asiantuntevasti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa