Minilex - Lakipuhelin

Mikä on kirkkohallitus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kirkkohallitus on osa evankelis-luterilaisen kirkon keskushallintoa. Se jakautuu pienempiin osastoihin kuten talous- ja hallinto-osastoon. Kirkkohallituksella on siis kaksinainen asema, sekä kirkon luottamuselimenä että virastona. Kirkkohallituksen jäseniä ovat arkkipiispa, kaksi muuta piispaa, yhdeksän maallikkoa sekä kaksi pappia. Kun edellä mainittu kokoonpano kokoontuu, on kysymyksessä kirkkohallituksen täysistunto. Arkkipiispa toimii kirkkohallituksen puheenjohtajana. Piispainkokous on valinnut piispat kirkkohallitukseen. Jokaisesta hiippakunnasta on lisäksi mukana yksi maallikko. Kirkolliskokous valitsee papit tehtäväänsä. Kirkkohallituksen viraston johdosta vastaa virastokollegio. Jäseninä virastokollegiossa ovat kirkkoneuvokset ja kansliapäällikkö, joka johtaa virastokollegiota. Kirkkohallitus voi delegoida eli siirtää toimivaltaa virastokollegiolle.

Kirkkohallituksella on lukuisia tehtäviä hoidettavanaan, jotka ovat pääasiassa valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä. Kirkkohallituksen tehtävänä on evankelis-luterilaisen kirkon yhteisen hallinnon, talouden ja toiminnan hoitaminen. Kirkkohallitus toimii kirkon keskusrahaston hallituksena. Kirkkohallitus antaa lisäksi lausuntoja valtioneuvostolle ja valmistelee päätökset, jotka tulevat kirkolliskokouksen päätettäväksi. Kirkkohallitus vastaa samoin kirkolliskokouksen päätösten täytäntöön panemisesta sekä kaikkien sellaisten tehtävien hoitamisesta, mitkä eivät kuulu minkään kirkon muun viranomaisen hoidettavaksi. Kirkkohallitus valvoo kirkon etua sekä edustaa sitä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Kirkkohallitus myös lakkauttaa ja perustaa kirkkohallinnon virat sekä määrää kerättävistä kolehdeista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »