Minilex - Lakipuhelin

Kirkkolain muuttamiseen vaaditaan kirkon aloite

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kirkon järjestysmuoto ja hallinto perustuvat kirkkolakiin. Kirkkolain säätäminen tapahtuu erityisessä säätämisjärjestyksessä, koska tarkoituksena on turvata kirkon itsenäisyyttä suhteessa valtioon.

Kirkolla on yksinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikesta, mikä koskee ainoastaan kirkon omia asioita, sekä kirkkolain muuttamista ja kumoamista. Kirkon omia asioita ovat esimerkiksi kirkon järjestysmuoto ja hallinto, kirkon opit, uskonnonharjoittaminen ja kirkolliset toimitukset. Kirkon ehdotuksen tekee kirkolliskokous. Kirkolliskokous on siis se kirkon toimielin, jolla on valtuus tehdä ehdotuksia kirkkolain sisällöstä. Kirkolliskokouksen ehdotuksen tutkiminen ja vahvistaminen on tasavallan presidentin ja eduskunnan tehtävä. Kirkolliskokouksella on myös oikeus tehdä esityksiä kirkkoa koskevasta muusta lainsäädännöstä.

Eduskunta joko hyväksyy kirkolliskokouksen tekemän ehdotuksen tai hylkää sen. Eduskunta ei voi tehdä itse muutoksia kirkkolain sisältöön. Kirkolliskokouksen tekemää kirkkolakiehdotusta tutkittaessa voidaan kuitenkin oikaista ehdotuksessa oleva sellainen lainsäädäntötekninen virhe, joka ei vaikuta kirkkolakiehdotuksen sisältöön. Kirkkohallituksen tulee silti saada antaa asiasta lausunto ennen oikaisun tekemistä. Säädettäessä asioista, jotka koskevat kirkon suhdetta valtioon tai toisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin, on kirkolle myös varattava tilaisuus antaa lausunto.

Kirkolla on lisäksi oikeus tehdä valtion viranomaisille esityksiä tai antaa lausuntoja kirkon opin ja tehtävän kannalta tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »