Minilex - Lakipuhelin

Hiippakunta on kirkon hallintoalue

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hiippakunta on evankelis-luterilaisen kirkon hallintoalue. Suomi siis jaetaan kirkollista hallintoa varten hiippakuntiin. Hiippakunnat ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin itsenäisiä. Vaikka hiippakunta saa suhteellisen itsenäisesti päättää varainkäytöstään, toimivat hiippakunnat kuitenkin kirkolliskokouksen valvonnan alla. Hiippakuntien rahoitus tulee kuitenkin kirjon keskusrahastolta.

Kutakin hiippakuntaa johtaa piispa. Piispa on ennen kaikkea hiippakunnan hengellinen johtaja.
Hiippakunnat jakaantuvat edelleen rovastikuntiin. Rovastikunnat jakaantuvat puolestaan seurakuntiin. Yhteen rovastikuntaan kuuluu 3-13 seurakuntaa. Hiippakunnilla ja rovastikunnilla on lähinnä merkitystä vain kirkon sisäisen hallinnon järjestämisen kannalta. Hiippakunta ja rovastikunta eivät ole oikeussubjekteja. Hiippakunta on kuitenkin oikeuskelpoinen, vaikka ei olekaan oikeussubjekti. Oikeuskelpoisuus merkitsee sitä, että hiippakunnalla voi olla nimissään oikeuksia ja vastaavasti sille voidaan asettaa velvoitteita.

Hiippakunnalla on kaksi toimielintä, jotka vastaavat hiippakunnassa hallinnon järjestämisestä yhdessä piispan kanssa. Hiippakunnan toimielimet ovat tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto.

Turun hiippakunta on arkkihiippakunta. Arkkihiippakunnassa on piispan lisäksi arkkipiispa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa