Minilex - Lakipuhelin

Metsäkeskukset laativat alueellisen metsäohjelman

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen metsäkeskuksen yhtenä tehtävänä on laatia ja hyväksyä alueelliset metsäohjelmat. Alueelliset metsäohjelmat laaditaan Metsäkeskuksen eri alueille maakuntajakoon perustuen. Suomessa on 14 alueellista metsäohjelmaa. Metsäkeskuksen pitää myös seurata ja edistää ohjelmien toteuttamista. Alueellinen metsäohjelma laaditaan viiden vuoden välein, ja sitä voidaan tarkastaa tarvittessa myös muulloin.

Ohjelmien tavoitteet luodaan kansallisen metsästrategian ja maakuntien omien kehittämistarpeiden kautta. Tarkoituksena on sovittaa yhteen sekä taloudelliset, ekologiset että sosiaaliset tavoitteet metsien kestävässä käytössä. Ohjelmissa on sisältöä esimerkiksi metsien kestävään hoitoon ja metsätalouden kehittämiseen liittyen. Metsäohjelma laaditaan yhteistyössä alueen keskeisten metsätalouden toimijoiden, maakuntien liittojen, ympäristönsuojeluviranomaisten sekä muiden ohjelman laatimisen kannalta tarpeellisten tahojen kanssa. Myös Metsähallitus osallistuu ohjelman laatimiseen hallinnassaan olevien maiden osalta. Ohjelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan.

Alueellisen metsäohjelman tulee sisältää muun muassa yleiskuvaus metsien ja metsätalouden tilasta sekä kehittämistarpeista ja -tavoitteista, kuvaus metsien luonnonsuojelun kohteena olevista kohteista sekä tarvittavat toimenpiteet metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ohjelmaan tulee lisäksi sisältyä muun muassa arvio metsätalouden työllisyystilanteesta sekä ohjelman taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa