Minilex - Lakipuhelin

Maisematyölupa voidaan vaatia maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietyt maisemaa muuttavat toimenpiteet saattavat vaatia maisematyöluvan. Esimerkiksi puiden kaataminen ja maanrakennustyöt ovat tällaisia toimenpiteitä. Vaikutuksiltaan vähäiset toimenpiteet eivät yleensä vaadi maisematyölupaa. Vähäisenä toimenpiteenä on pidetty esimerkiksi yksittäisen puun kaatamista.

Maisematyölupaa ei tarvita kaikilla alueilla. Maisematyölupa vaaditaan asemakaava-alueilla sekä sellaisilla yleiskaava-alueilla, joissa on määräys maisematyöluvan hakemisesta. Maisematyölupa vaaditaan myös sellaisilla alueilla, joille on valmisteilla asemakaava ja siten voimassa rakennuskielto, sekä alueilla, joissa yleiskaavan muuttamista tai laatimista varten on voimassa tällainen määräys.

Maisematyölupaa ei vaadita sellaisille toimenpiteille, joilla toteutetaan aluekaavoituksen toimenpiteitä tai hyväksyttyä rata- tai tiesuunnitelmaa. Maisematyölupaa ei myöskään vaadita sellaisen toimenpiteen suorittamiseen, jolle on saatu jo muu lupa, kuten esimerkiksi rakennuslupa.

Maisemalupaviranomaisena toimii kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu kolmessa vuodessa luvan myöntämisestä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi tätä aikaa kuitenkin pidentää. Poikkeuksena mainitusta kolmesta vuodesta on puiden kaatamiseksi annettu maisematyölupa, joka voidaan myöntää suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten enintään kymmeneksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa