Minilex - Lakipuhelin

Rakennuksen purkamiseen voidaan tarvita lupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusten purkamista valvotaan ilmoitus- sekä lupamenettelyllä. Purkamislupaviranomaisena toimii kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimisen ajaksi.

Alueen yleiskaavassa saatetaan myös määrätä purkamislupamenettely pakolliseksi. Tällaisella alueella rakennuksen purkamiseen tarvitaan myös lupa. Purkamislupaa ei tarvita, jos esimerkiksi voimassaoleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista. Pienen piharakennuksen purkaminen on myös sallittua ilman purkamislupaa, kunhan rakennus ei ole historiallisesti merkittävä tai maisemakuvallisesti arvokas.

Vaikka purkamislupaa ei purkamiseen tarvitakaan, on purkamisesta tehtävä rakennusvalvontaviranomaiselle kirjallinen purkamisilmoitus. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen purkamistöihin ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoitusta käsitellessään vaatia, että ilmoituksen tekijän on hankittava purkamishankkeelle purkamislupa. Purkamislupa raukeaa, jos purkamistyötä ei ole aloitettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin jatkaa lupaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Rakennusta purettaessa on muistettava huolehtia asianmukaisesti syntyvästä jätteestä sekä luoda edellytykset rakennusosien uudelleenkäyttämiselle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa