Minilex - Lakipuhelin

Rakennuksen rakentaminen vaatii rakennusluvan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtana on, että kaikki rakennushankkeet vaativat rakennusluvan. Rakennuslupaa ei silti tarvita sellaisille pienille rakennelmille, joilla ei ole vaikutusta ympäristölle tai maankäytölle. Rakennuslupa voidaan antaa määräaikaisena, jos tarkoitus on rakentaa vain tilapäinen rakennus.

Rakennusluvan edellyttäminen rakennusten rakentamista varten on tarpeellista rakennusten ominaisuuksien vuoksi. Rakennusten pysyvyyden sekä niiden käyttötarkoituksien vuoksi viranomaisilla on tarve valvoa rakennusten turvallisuutta sekä niiden ympäristöllisiä vaikutuksia. Myös rakennuksen muutostöihin tarvitaan rakennuslupa, mikäli muutostyöt vastaavat rakennuksen rakentamista, esimerkiksi laajentamista tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä.  Samoin rakennus- ja korjaustöihin vaaditaan lupa, jos työllä voisi ilmeisesti vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveysoloihin. Rakennuslupa tarvitaan yleensä myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Lisäksi rakennuksen käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen vaatii rakennusluvan, esimerkiksi lomamökin muuttaminen vakituiseksi asuinpaikaksi.

Rakennuslupahakemuksen tulee olla kirjallinen. Hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, että luvan hakija hallitsee kyseistä rakennuspaikkaa, sekä rakennuksen suunnittelua varten laaditut pääpiirustukset. Muutakin selvitystä voidaan tarvittaessa vaatia. Rakennuslupaa haetaan rakennuslupahakemuksella kunnan määräämältä rakennusvalvontaviranomaiselta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena voi toimia esimerkiksi lautakunta tai yksittäinen viranhaltija.

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava rakennuspaikan naapurille, jos se on tarpeen. Rakennuspaikan ominaisuuksien selvittämiseksi voidaan myös toimittaa katselmus rakennuspaikalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa