Minilex - Lakipuhelin

Lieviä ympäristövaikutuksia koskee ilmoitusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristönsuojelua toteutetaan ensisijaisesti ennakolta ja valvontaa suoritetaan pääasiassa erilaisten ilmoitus- ja lupajärjestelmien kautta. Ympäristöön vaikuttavat toiminnat on jaettu ilmoituksenvaraiseen, luvanvaraiseen ja rekisteröitävään toimintaan. Ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, lieviä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus tehdään kirjallisena toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on ilmoituksenvaraisessa toiminnassa lähes aina kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ilmoitusmenettelyä sovelletaan lupamenettelyn sijaan sellaiseen toimintaan, joka ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, josta ei aiheudu kontuutonta rasitusta naapurustolle eikä vesistön tai ojan, lähteen tai noron pilaantumista, ja johon ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ilmoituksenvaraisista toiminnoista on säädetty erikseen ympäristönsuojelulain liitteessä, ja niitä ovat esimerkiksi pienemmät sahalaitokset, kemivarastot ja eläinsuojat.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä erikseen toiminnasta, joka vaatii ympäristöluvan tai rekisteröinnin. Toisinaan ilmoituksenvarainen toiminta voi kuitenkin vaatia myös luvan hakemista.

Ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta. Käsittelyviranomainen voi kuitenkin sallia toiminnan aloittamisen aikaisemmin. Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä ilmoitukseen 120 vuorokauden kuluessa, toiminnan voi aloittaa siitä huolimatta omalla vastuulla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa