Minilex - Lakipuhelin

Lieviä ympäristövaikutuksia koskee ilmoitusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristönsuojelussa ensisijainen valvontakeino on toiminnanharjoittajan velvollisuus hakea toiminnalleen ympäristölupa. Tietyt toimenpiteet on kuitenkin säännelty ilmoituksenvaraisiksi. Tällaiset toimenpiteet eivät yleensä sisällä huomattavia ympäristövaikutuksia tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Sellaisesta toiminnasta, josta aiheutuu tilapäistä melua tai tärinää, tulee tehdä ilmoitus. Ilmoituksenvaraisia ovat yleensä rakennustyöt ja erilaisten tapahtumien, kuten ulkoilmakonsertin pitäminen. Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisena. Jos toiminta jakautuu usean kunnan alueelle, tulee ilmoitus tehdä sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Ilmoitusta ei tule tehdä toiminnasta, joka vaatii ympäristöluvan. Myöskään puolustusvoimain toiminta, yksityishenkilön talouteen liittyvä toimenpide ja sellainen tilapäinen toiminta, josta kunta on määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole, eivät vaadi ilmoituksen tekemistä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa