Minilex - Lakipuhelin

Lieviä ympäristövaikutuksia koskee ilmoitusvelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ympäristönsuojelussa ensisijainen valvontakeino on toiminnanharjoittajan velvollisuus hakea toiminnalleen ympäristölupa. Tietyt toimenpiteet on kuitenkin säännelty ilmoituksenvaraisiksi. Tällaiset toimenpiteet eivät yleensä sisällä huomattavia ympäristövaikutuksia tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Sellaisesta toiminnasta, josta aiheutuu tilapäistä melua tai tärinää, tulee tehdä ilmoitus. Ilmoituksenvaraisia ovat yleensä rakennustyöt ja erilaisten tapahtumien, kuten ulkoilmakonsertin pitäminen. Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisena. Jos toiminta jakautuu usean kunnan alueelle, tulee ilmoitus tehdä sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Ilmoitusta ei tule tehdä toiminnasta, joka vaatii ympäristöluvan. Myöskään puolustusvoimain toiminta, yksityishenkilön talouteen liittyvä toimenpide ja sellainen tilapäinen toiminta, josta kunta on määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole, eivät vaadi ilmoituksen tekemistä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa