Minilex - Lakipuhelin

Laitonta tavaramerkkiä vastaan saa nostaa kanteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus vasta tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen huomataan, että rekisteröinti on alkuaankin ollut lainvastainen. Merkki ei siis ole täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä, se on esimerkiksi voinut olla erottamiskyvytön. Rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin, kun siitä tehdään kanne merkin haltijaa vastaan. Jotta laiton tavaramerkki ei loukkaisi kenenkään oikeuksia, kenellä tahansa on oikeus nostaa asiassa kanne tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta ja menettämisestä. Ainoana edellytyksenä on, että kanteen nostaja kärsii tavaramerkin rekisteröinnistä jonkinlaista haittaa. Useimmissa tapauksissa kanteen haluaa nostaa kilpaileva elinkeinonharjoittaja, jonka mielestä rekisteröity tavaramerkki on sekoitettavissa hänen merkkiinsä. Jos kanne perustuu esimerkiksi siihen, että tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen, se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan tai lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen, saa mitätöimiskannetta ajaa myös virallinen syyttäjä tai asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisö. Samoin näillä tahoilla on kanneoikeus, jos tavaramerkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu esimerkiksi valtion tai järjestön lippu tai muu tunnuskuva tai rekisteröitävän merkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki. Lisäksi virallinen syyttäjä tai asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisö voi ajaa menettämiskannetta, jos tavaramerkki on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista tai se on tullut harhaanjohtavaksi tai lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi. Kantajan pyynnöstä tällaisen kanteen vireillepanosta tehdään merkintä tavaramerkkirekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa