Minilex - Lakipuhelin

Lahjaverotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi tai hänen vahingoksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verohallinto voi viran puolesta oikaista toimittamansa lahjaverotuksen, mikäli ilmenee, että veovelvolliselle on määrätty veroa virheellisesti. Virheellisesti määrätty vero voi johtua esimerkiksi laskuvirheestä, kirjoitusvirheestä tai sen johdosta, että asiaa ei ole joltakin osalta tutkittu.

Veronoikaisua voidaan tehdä joko verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi. Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan tehdä, mikäli ilmenee, että verovelvolliselle on jostain syystä pantu liian vähän veroa maksettavaksi. Jos taas verovelvolliselle on virheen vuoksi määrätty liikaa veroa, verotus voidaan oikaista verovelvollisen hyväksi. Verotus voidaan oikaista verohallinnon puolesta ainoastaan silloin, kun asiaa ei ole vielä ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä. Viranomaisaloitteinen veronoikaisu tehdään siitä riippumatta, onko verovelvollinen itse aiheuttanut sanottua erehdystä verotuksessa.  

Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi on yleensä tehtävä kahden vuoden kuluessa, ellei veron määrä on jäänyt liian alhaiseksi sen takia, että verovelvollinen on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa oikeat ja riittävät tiedot lahjaverotuksen toimittamista varten. Tällöin oikaisu voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen toimittamisvuodesta. Sen ohella voidaan myös suorittaa veronkorotus. Verovelvolliselle on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi ennen oikaisun tekemistä.

Verovelvollinen voi myös itse hakea muutosta lahjaverotukseen tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voi myös hakea muutosta verotukseen verovelvollisen puolesta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava määräajassa verohallinnolle. Verovelvollisen on tehtävä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa alkuperäisen lahjaverotuksen toimittamisvuodesta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on sen sijaan tehtävä oikaisuvaatimus kuuden kuukauden kuluessa verotuksen toimittamispäivästä.

Mikäli haluat tietää lisää  lahjaverotuksen oikaisumenettelystä, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa