Minilex - Lakipuhelin

Kunta järjestää asuinalueilla vesihuollon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vesihuollolla tarkoitetaan talousveden johtamista, käsittelyä ja toimittamista kotitalouksille sekä jäteveden viemäröintiä ja käsittelyä.

Yleisesti ottaen kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Kuitenkin, jos melko suuren asukasjoukon tarve, terveydelliset syyt tai ympäristönsuojelu sitä vaatii, kunnan tulee huolehtia tarvetta vastaavan vesihuollon turvaamisesta.

Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kunta toteuttaa vesihuoltoa yhteistyössä vesihuoltolaitosten ja muiden kuntien kanssa. Lisäksi kunnat osallistuvat vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kunnissa vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden pitää kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuollosta huolehtii vesihuoltolaitos ja ne perivät toiminnastaan käyttömaksuja.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella olevaa kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kaikissa tapauksissa. Liittämisvelvollisuudesta voidaan myös tietyissä tilanteissa myöntää vapautus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa