Minilex - Lakipuhelin

Kunnan hoidettavaksi kuuluvat tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnan hoidettavaksi kuuluu huomattava määrä tehtäviä, jotka niille eri laeissa määrätään. Kunta voi myös ottaa itsehallinnon nojalla itselleen tehtäviä. Lisäksi kunta voi tehdä sopimuksia joidenkin tehtävien suorittamisesta.

Kunnalla on myös mahdollisuus hankkia palvelunsa muualta. Tällöin puhutaan ostopalvelusta. Palveluita voidaan hankkia muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, yksityiseltä henkilöltä, valtiolta tai muulta julkisyhteisöltä. Muu julkisyhteisö voi olla esimerkiksi seurakunta. Ostopalvelut tulee kilpailuttaa. Yleensä kunta kuitenkin suorittaa tehtävänsä itse. Vaihtoehtoisesti tehtävistä voidaan huolehtia yhdessä jonkin toisen kunnan taikka toisten kuntien kanssa. Yhteistoiminta on järkevää etenkin pienten kuntien kohdalla ja silloin, kun kyse on jostain palvelusta, jolla on vain vähän kysyntää kunnassa. Kunnat voivat perustaa erillisen kuntayhtymän, joka hoitaa näiden yhteisiä tehtäviä.

Kunnan itsehallinnosta johtuen kunnille voidaan antaa uusia tehtäviä vain säätämällä niistä lailla. Valtio ei voi siis yksipuolisesti määrätä, että kunta joutuu ottamaan jonkin tehtävän hoidettavakseen, vaan tehtävän tulee perustua lainsäädäntöön. Kunnan tehtävät voidaan jakaa erityiseen ja yleiseen toimialaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa