Minilex - Lakipuhelin

Kuka on arvonlisäverovelvollinen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvonlisäveroa suoritetaan tavaran ja palvelun myynnistä. Arvonlisäveron suorittamisesta vastaa yleensä tavaran tai palvelun myyjä. Myös ostaja voi olla arvonlisäverovelvollinen, kun on kyse edelleenmyynnistä.

Kun on kyse tavaran yhteisöhankinnasta, arvonlisäverovelvollinen on hankinnan tekijä. Tavaran maahantuonnissa arvonlisäveron suorittaa laissa määritelty tavaranhaltija.

Verovelvollisuuteen vaikuttavat muutkin tekijät. Kaikkein vähäisintä toimintaa ei veroteta - myyjä ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos hänen toimintansa tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Sääntöön on kuitenkin kaksi poikkeusta; ensinnäkin, jos myyjä on oman ilmoituksensa perusteella merkitty verovelvolliseksi. Toisekseen sääntö ei sovellu kuntaan eikä ulkomaalaiseen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

Yleishyödylliset yhteisöt on osittain jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Tällainen  yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tulo on yhteisön veronalaista elinkeinotuloa. Tämän lisäksi yleishyödyllinen yhteisön on suoritettava arvonlisäveroa ravintola- tai ateriapalvelun sekä kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön.

Uskonnollinen yhdyskunta voi harjoittaa laissa määriteltyä toimintaa ilman, että sen on maksettava arvonlisäveroa. Tällaista toimintaa on esimerkiksi toimintansa rahoittamiseksi järjestämät arpajaiset ja myyjäiset sekä jäsenlehtien ja muiden yhdyskunnan toimintaa välittömästi palvelevista julkaisu.

Valtio, kunta sekä kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat arvonlisäverovelvollisia liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä, samoin kuin Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista, Suomessa tapahtuvasta tavaran yhteisöhankinnasta, Suomessa tapahtuvasta tavaran siirrosta varastointimenettelystä sekä kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön.

Ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ole hakeutunut verovelvolliseksi, ei suorita arvonlisäveroa. Ulkomaalaisen Suomessa myymistä tavaroista ja palveluista arvonlisäveron suorittaa ostaja. Veroa ei suoriteta jos ostajana on valtio.

Jossain tilanteissa verovelvollinen on kuitenkin aina myyjä. Näin menetellään silloin, kun ostajana on ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ja jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, tai jos ostajana on yksityishenkilö tai kyse on tavaran kaukomyynnistä tai henkilökuljetuspalveluista tai tietyistä muista kuljetuspalveluista.

Yhtymän harjoittamasta liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen on yhtymä.

Konkurssipesä on elinkeinonharjoittajan konkurssiin asettamisen jälkeen erikseen verovelvollinen itsenäisesti harjoittamastaan liiketoiminnasta.

Kahta tai useampaa verovelvollista voidaan kohdella arvonlisäverotuksessa verovelvollisuusryhmänä, eli yhtenä elinkeinoharjoittajana. Verohallinto määrää verovelvollisuusryhmästä verovelvollisten hakemuksesta. Tämä edellyttää sitä, että elinkeinonharjoittajilla on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa. Lisäksi edellytetään, että elinkeinoharjoittajilla on keskenään läheiset rahoitukselliset, taloudelliset ja hallinnolliset suhteet. Elinkeinonharjoittaja voi kuulua vain yhteen verovelvollisuusryhmään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa