Minilex - Lakipuhelin

Kuka edustaa avointa yhtiötä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiömiesten edustusoikeus

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä sekä kirjoittaa sen toiminimi yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa. Edustaminen tarkoittaa sitä, että yhtiömiehellä on oikeus tehdä ulkopuolisten tahojen kanssa yhtiötä sitovia oikeustoimia sekä ottaa sitovasti vastaan yhtiölle osoitettu tahdonilmaisu. Lisäksi edustamiseen oikeutetulla on kelpoisuus edustaa yhtiötä tuomioistuimissa sekä muissa viranomaisissa. Toiminimenkirjoitusoikeus tarkoittaa sitä, että yhtiömiehellä on oikeus kirjoittamalla yhtiön toiminimi tehdä yhtiön puolesta sopimuksia tai antaa tahdonilmaisuja tuomioistuimille tai muille viranomaiselle.

Yhtiön toimialan merkitys

Oikeus edustaa yhtiötä sekä kirjoittaa sen toiminimi rajoittuu yhtiön toimialaan kuuluviin asioihin. Jos yhtiömies on tehnyt oikeustoimen yhtiön toimialaan kuulumattomassa asiassa, toimi ei sido yhtiötä, elleivät kaikki yhtiömiehet ole siihen osallistuneet. Jos oikeustoimen ovat tehneet kaikki yhtiömiehet yksissä tuumin, myös yhtiön toimialaan kuulumaton oikeustoimi sitoo yhtiötä.

Edustamisen rajoitus

Edustamisoikeutta ja yhtiön toiminimenkirjoitusoikeutta on mahdollista rajoittaa yhtiösopimuksessa. Tällöin oikeus voidaan poistaa joko yhdeltä tai useammalta yhtiömieheltä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä myös niin, että edustus- ja nimenkirjoitusoikeus on kahdella tai useammalla yhtiömiehellä vain yhteisesti. Rajoitus tehdään yleensä yhtiösopimuksessa, mutta se tulee kuitenkin kirjata myös kaupparekisteriin, jotta rajoitus tulee ulkopuolisten tietoon. Rajoitukseen voidaan ennen kaupparekisterimerkintää vedota vain sellaista ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka tiesi rajoituksesta. Kun kaupparekisterimerkintä on tehty, tiedon rajoituksesta katsotaan tulleen ulkopuolisten tietoisuuteen ja rajoitus vaikuttaa siitä lähtien myös ulkopuolisiin.

Yhtiömiehet voivat tehdä keskenään myös muita, kuin edellisessä kappaleessa mainittuja rajoituksia. Tällainen rajoitus on kuitenkin voimassa vain yhtiömiesten välisissä suhteissa, eikä sillä ole vaikutusta ulkopuolisiin osapuoliin, jos he eivät tienneet rajoituksesta. Rajoitukseen voi kuitenkin vedota sellaista ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka tiesi rajoituksesta.

Toimitusjohtajan edustusoikeus

Toimitusjohtaja ei ole avoimessa yhtiössä yhtiömies, mutta hän saa edustaa yhtiötä lakimääräisissä tehtävissään. Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen eli hän huolehtii muun muassa yhtiön johtamiseen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista. Tällaisissa asioissa toimitusjohtajalla on edustusoikeus.

Prokura

Avoin yhtiö voi antaa haluamalleen henkilölle prokuran eli nimenkirjoitusoikeuden. Prokuran antavat kaikki yhtiömiehet yhdessä. Prokuran saaja eli prokuristi saa edustaa yhtiötä eräin rajoituksin kaikessa liikkeen harjoittamiseen liittyvässä toiminnassa. Prokura on mahdollista ilmoittaa kaupparekisteriin merkittäväksi, jolloin se tulee myös ulkopuolisten tietoon.

Edustusoikeuden päättyminen

Yhtiömiehen sekä toimitusjohtajan oikeus edustaa yhtiötä päättyy, jos hän eroaa yhtiöstä. Prokuran osalta nimenkirjoitusoikeus päättyy, jos prokura peruutetaan. 

Kuka siis voi edustaa avointa yhtiötä?

Avointa yhtiötä voi edustaa kolme tahoa; yhtiömies, toimitusjohtaja ja prokuran haltija eli prokuristi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa