Minilex - Lakipuhelin

Kotityön arvon rinnastaminen elatuksen menetykseen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos henkilö saa surmansa vahinkotapahtuman johdosta, hänen elatuksensa varassa olleilla henkilöillä, kuten lapsilla ja puolisolla, on oikeus saada korvausta elatuksen menetyksestä. Surmansa saaneen tekemä kotityö voidaan erityisestä syystä rinnastaa elatuksen menetykseen ja huomioida siten vahingonkorvausta määrättäessä.

Kotityöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikenlaisia kotitalouden hyväksi tehtyjä toimia, kuten lastenhoitoa, siivousta ja muuta kodin huolenpitoa. Elatuksen menetystä korvattaessa kotityönä voidaan pitää myös niin sanottua hoivatyötä, eli esimerkiksi lasten taikka sairaan tai vammautuneen puolison hoitamista kotona.

Kotityön ja elatuksen rinnastaminen on aina harkinnanvaraista, ja se voi yleensä tulla kysymykseen vain poikkeuksellisesti. Tällaisena poikkeuksellisena tilanteena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että surmansa saanut ei ennen vahinkoon johtanutta tapahtumaa ollut ansiotyössä, vaan osallistui perheen elatukseen yksinomaa hoitamalla lapsia ja huolehtimalla talouden pidosta. Tällaisessa tilanteessa ei ole mahdollista määrittää elatuksen menetystä surmansa saaneen palkkatulojen pohjalta, joten elatuksen arvo on kohtuullista määrittää kotityön perusteella.

Kotityön arvon määrittäminen korvausta varten on haastavaa, koska kotityöstähän ei makseta rahamääräistä palkkaa. Kotityön arvo voidaan määrittää esimerkiksi pohjautuen siihen, minkä suuruista palkkaa ulkopuolisille kodinhoitajille tavanomaisesti maksetaan. Arvo voidaan laskea myös sen pohjalta, kuinka paljon kodinhoidon kustannukset tulevat nousemaan surmansa saaneen kotitaloudessa kuolintapauksen jälkeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »